Vergi-Sgk

Gelir ve Kurum Geçici Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Gelir ve Kurum Geçici Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı.

Esnaf ve Sanatkara Verilen Desteklerin Süresi 1 Ay Uzatıldı

Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilen desteklerin süresi 1 ay uzatıldı.

KOSGEB 3 Yıl Geri Ödemesiz Kredi Başvuru Şartları Neler? KOSGEB Faizsiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler ise 75 bin liraya kadar destekten faydalanabilecek.

Vergi Muafiyeti Tebliği Yayımladı! Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 314

Evlerde ürettikleri malları, internet ve benzeri ortamlar üzerinden satanlara sağlanacak vergi muafiyeti şartları.

İşten Çıkarma Yasağı Uzatıldı

İşten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Düzeltme Beyannamesi Nedir? Düzeltme Beyannamesi Nasıl Verilir?

Beyanname düzeltme işlemini yasal süresini geçtikten sonra yapmanız halinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir? Kimler Faydalanabilir?

Covid-19 ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında, Kısa çalışma ödeneği ve başvuru süresi uzatıldı!

Kurumlar Vergisi Oranı 2021 Yılı İçin %25, 2022 Yılı İçin %23 Oldu!

15/4/2021 Tarihli kanun uyarınca Kurumlar Vergisi Oranı 2021 yılı için %25, 2022 yılı için ise %23 olarak uygulanacak.

Finansman Gider Kısıtlaması Nedir? Finansman Gider Kısıtlaması Nasıl Hesaplanır?

Finansman gider kısıtlaması 1 Ocak 2021'den itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanacak.

SGK Teşvikleri 2021

Uygulaması devam eden toplam 21 prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunmaktadır.

Ödemelerde Kripto Varlıkların (Paraların) Kullanılmamasına Dair Yönetmelik Yayınlandı!

TCMB tarafından Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik yayınladı

Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar Nelerdir?

Kurumlar vergisinde istisna ve indirimler nedir? Kurumlar vergisinde uygulanan istisnalar neler?

Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Kurumlar! Kurumlar Vergisinde Muafiyetler Nedir?

K. vergisinden muaf olan kooperatifler neler? Kurumlar vergisinden muaf olan iktisadi ve kamu müesseseleri?

Kurumlar Vergisinden İndirilecek Giderler Nelerdir?

Safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi K. ve Kurumlar Vergisi K. göre bazı indirimler yapılmaktadır.

Gayrimenkul Sermaye İradı Nedir? Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası Nedir?

Mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirlere gayrimenkul sermaye iradı denir.

Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı! 2021 Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi

Kurumlar vergisi beyannamesi 1-30 Nisan 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda verilecektir.

Kümülatif Vergi Nedir? Kümülatif Vergi Matrahı Nasıl Hesaplanır?

Kümülatif vergi yığılarak ilerleyen vergi anlamına gelir. Her ay bir önceki ayın toplamı içerisine ilave edilir.

Kurumlar Vergisi Nedir? Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır.

Şirket Nasıl Kurulur? Şirket Kuruluş Aşamaları Nelerdir?

Kurulacak şirketin türüne göre kuruluş işlemleri ve sermaye tutarında farklılık göstermektedir.

Akaryakıt İstasyonlarında Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Zorunluluğu!

Akaryakıt istasyonlarındaki ödeme kaydedici cihazların, YN Pompa ÖKC'lere dönüştürülmesi zorunlu oldu!

2021 Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur? 2021 Şahıs Şirketi Kurmanın Maliyeti Nedir?

e-Devlet üzerinden şirket kuruluş işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Genç Girişimci Vergi ve Sigorta Pirim Teşviki Nedir? Genç Girişimci Teşvik Şartları Nedir?

Genç girişimcilere sağlanan vergi teşviki ve sigorta pirim teşviki nedir? Şartları nelerdir?

2021 Geçici Vergide Yeniden Değerleme Oranı Yüzde 10,09 Oldu!

2021 yılı birinci Geçici Vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranını % 10,09 oldu.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Düzenleme Yapıldı!

7263 Sayılı Kanun gereği Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde düzenleme yapıldı.

2021 SGK Primi Ne kadar? 2021 Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları Nedir?

2021 SGK pirimi ne kadar? SGK primi nasıl hesaplanır? Asgari ücretin sigorta primi ne kadardır?

Özel Tüketim Vergisi Nedir? ÖTV Hangi Ürünlerde Uygulanır? 2021 ÖTV Oranları Nedir?

Ekonomideki önemli vergi kalemlerinden biri olan Özel Tüketim Vergisi, ülkemizde birçok üründe uygulanmaktadır.

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yayımlandı! Uzaktan çalışmaya geçişin şartları nedir?

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GİB Mücbir Sebep Halinin Sona Erdiğini Açıkladı! Hangi Firmalar İçin Mücbir Sebep Sona Erdi?

VUK Genel Tebliği ile ilan edilen mücbir sebep halinden etkilenen mükelleflerden faaliyetlerine başlayanlarla ilgili açıklama.

2021 Gelir Vergisi Dilimleri Ne Kadar Oldu? 2021 Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

2021 Gelir vergisi dilimleri ne kadar? 2021 gelir vergisi tarifesi nedir? 2021 Gelir vergisi nasıl hesaplanır?

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Dönemi Başladı!

2020 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi 1–31 Mart 2021 tarihleri arasında verilecektir.