Vergi ve Matrah Artırımı Nedir? Matrah Artırımı Nasıl Yapılır?

Vergi ve Matrah Artırımı Nedir? Matrah Artırımı Nasıl Yapılır?

Matrah ve vergi artırımı nedir?

Matrah ve vergi artırımı, Maliye Bakanlığı'nca yapılacak vergi denetlemelerinden ilave vergi ödeyerek muaf tutulmanızı sağlayan uygulamadır.

Geçmiş yıllara yönelik olarak vergi beyanlarınızı belirli bir oranda artırdığınız zaman vergi denetlemesinden muaf olabilirsiniz. Böylece Maliye Bakanlığı'nca matrah artırımı yaptığınız dönem için incelemeye tabi tutulmazsınız. Matrah artırımına gittiğiniz dönem için sizden vergi talep edilerek ceza kesilmez. Şirket veya hisse satışı yapmayı planlıyorsanız matrah artırımı yapmanız size avantaj sağlar.

Matrah ve vergi artırımına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu'na ulaşmak için tıklayınız.

Hangi vergi türlerinde matrah artırımı yapılır?

Hangi vergi türü için hangi döneme ait matrah artırımına giderseniz yalnızca o vergi türü ve yılı için vergi incelemesine tabi tutulmazsınız. Şayet tüm vergi türleri için incelemeye tabi tutulmak istemiyorsanız bütün vergi türleri ve tüm dönemler için matrah artışına gitmeniz gerekmektedir.

Hangi dönemler için matrah artırımı yapılır?

2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları için matrah artırımı yapılabilir.

Matrah ve vergi artırımı nasıl yapılır?

İstediğiniz vergi türü ve dönemi için matrah artırımına gidebilirsiniz. Her dönem için ödenmesi gereken tutar farklılık göstermektedir. Örneğin Kurumlar Vergisi için 2019 ve 2020 için denetime tabi tutulmak istemiyorsanız, söz konusu dönem için matrah artışına gitmeniz gerekir.

Kurumlar vergisine tabi şirketler için oranlar aşağıdaki gibidir:

Yıl-Matrah Artırım Oranları-Asgari Matrah Artışı-Vergi Oranı-İndirimli Oran

 • 2016 - %35 - 94.000,00 TL - %20 - %15
 • 2017 %30 - 99.600,00 TL - %20 - %15
 • 2018 %25 - 105.800,00 TL - %20 - %15
 • 2019 %20 - 112.400,00 TL - %20 - %15
 • 2020 %15 - 127.500,00 TL - %20 - %15

KDV matrah artırımı

Şayet Katma Değer Vergisi matrah artırımı yapmak isterseniz, ödenecek ilave vergi yıllık olarak %2 ile %3 arasındadır. KDV matrah artışında, ilgili yılın hesaplanan KDV tutarı ile katsayı çarpılarak hesaplanır.

Stopaj matrah artırımı

Ücret, kira, serbest meslek, gider pusulası stopajı vb. her stopajın yıllara göre katsayıları vardır. Matrah artışı için ilgili stopaj matrahı ile söz konusu yılın katsayısını çarpmak gerekmektedir.

Matrah ve vergi artırımından kimler faydalanabilir?

 • Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri
 • Katma Değer Vergisi mükellefleri
 • Gelir ve Kurumlar Stopaj Vergisi mükellefleri

Matrah ve vergi artırımından kimler faydalanamaz?

 • VUK'un Kaçakçılık Suçları ve Cezaları maddesi çerçevesindeki "Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler ya da defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler".
 • Terör suçundan hüküm giyenler
 • Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler.

2021 Matrah ve vergi artırımı başvuru tarihi ne zaman?

Matrah ve vergi artırımına 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilmektedir. Başvurular, beyanname verilmek suretiyle yapılacak ve tercih edilen vadeye göre ödeme listesi, tahakkuk esnasında alınacak.

2021 Matrah ve vergi artırımı nasıl ödenecek?

Matrah ve vergi artırımlarında hesaplanan vergiler peşin ya da 6 taksitte ödenebilmektedir. Şayet peşin ödeme yapmak istenirse %10 indirimli şekilde 30 Eylül 2021'ye kadar ödenmesi gerekecek.

Taksitli ödeme yapılmak istenirse Yİ-ÜFE katsayısı oranında vade farkı uygulanarak 2 ayda bir olmak üzere 6 eşit taksitte ödenecek.

Hangi durumlarda matrah ve vergi artırımı yapılmalıdır?

 • Şirketiniz zarar ediyorsa,
 • Kazancınız düşükse,
 • Geçmiş dönemden Katma Değer Vergisi borcunuz varsa,
 • Kasa carisi yüksekse,
 • Kayıt edilmeyen gelir giderleriniz varsa,
 • Kayıtlarınızı yeterince doğru tuttuğunuzu düşünmüyorsanız,
 • Son yılların muhasebe belgelerinde karışıklık yaşıyorsanız,

matrah ve vergi artırımı için başvuru yapmanızda fayda var.

Matrah ve vergi artırımında nelere dikkat etmek gerekir?

 • Matrah artırımı isteğe bağlı bir uygulamadır, zorunlu değildir.
 • Matrah artırımda verginin tarihinde ödenmesi gerekir.
 • Zamanında ödeme yapmazsanız öncelikli olarak vergi denetimine tabi tutulursunuz. Ayrıca cezalı ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz.
 • Vergi denetimine tabi olsanız dahi matrah ve vergi artırımından yararlanabilirsiniz.

Sonuç olarak matrah ve vergi artırımı konusu çok fazla bilgi gerektirdiği için Mali Müşavirinizden destek almanızda fayda var.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

VERBİS Nedir? Ne İşe Yarar? VERBİS'e Nasıl Kayıt Olunur? VERBİS Kimlere Zorunlu?

 31 Temmuz 2021 Cumartesi

VERBİS, veri sorumlularının kişisel veriyi işlemeye başlamadan önce kayıt olmaları gereken sistemidir.

Devamı

Açık Rıza Unsurları Nedir? KVKK Açık Rıza Aranmayan Durumlar Nelerdir?

 31 Temmuz 2021 Cumartesi

Açık rıza, ilgili kişinin verilerinin işlenmesi konusunda hür iradesiyle ve yalnızca o işlemle sınırlı olmak şartıyla..

Devamı

Veri Sorumlusu Kimdir? Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri Nedir?

 27 Temmuz 2021 Salı

Veri sorumlusu kimdir? Veri işleyen kimdir? Aydınlatma yükümlülüğü nedir? Veri Sorumlusu Sicili nedir?

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

 16 Temmuz 2021 Cuma

2010'da kişilerin kendisiyle ilgili verilerin korunmasını isteme hakkı anayasal bir hak olarak güvence altına alındı.

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun Amacı Nedir?

 14 Temmuz 2021 Çarşamba

KVKK ile kişisel verilerin modern standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır.

Devamı

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir? Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir?

 13 Temmuz 2021 Salı

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenmesi yasaktır.

Devamı

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir? Kişisel Verilerin Açık Rıza Haricinde İşlenme Şartları Nedir?

 9 Temmuz 2021 Cuma

Kişisel verilerin işlenmesi esnasında yasadaki temel ilkelere uygun hareket edilmelidir.

Devamı

Güvenli Mobil Ödeme ve e-Belge Yönetim Sistemine Nasıl Başvuru Yapılır?

 9 Temmuz 2021 Cuma

GMÖEBYS uygulaması başvurusunu, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapabilirsiniz.

Devamı

Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı!

 9 Temmuz 2021 Cuma

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi yayımlandı.

Devamı

Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı!

 9 Temmuz 2021 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Yapılandırma Kanunu Rehberi yayınlandı.

Devamı
WhatsApp