Gayrimenkul Sermaye İradı Nedir? Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası Nedir?

Gayrimenkul Sermaye İradı Nedir? Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası Nedir?

Gayrimenkul sermaye iradı nedir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda açıklanan mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirlere gayrimenkul sermaye iradı denilmektedir. Gayrimenkul sermaye iradı belirli şartlar altında gelir vergisine tabidir.

Yalnızca mesken kira geliri olanlar, hangi durumda beyanname vermek zorundadır?

Mesken kira geliri elde edenler, elde ettikleri kira gelirinin 2020 yılı için istisna tutarı olan 6.600 TL'yi geçmesi durumunda GMSİ beyannamesi vermek zorundalar. 2020 yılı içerisinde 6.600 TL ve altında mesken kira geliri elde edenler beyanname vermek zorunda değildir.

2020 yılı için konut geliri istisna tutarı ne kadardır?

  • 2020 yılı için konut geliri istisna tutarı 6.600 TL'dir.

2021 yılı için konut geliri istisna tutarı ne kadardır?

  • 2021 yılı için konut geliri istisna tutarı 7.000 TL'dir. Yıllara göre mesken kira geliri istisna tutarlarına ulaşmak için tıklayınız.

Sahibi oldukları konutları kiraya verenler, elde ettikleri kira gelirinden oturdukları konut ya da lojman için ödedikleri kira tutarını gider olarak düşürebilirler mi?

  • Bu kişiler, gerçek gider yöntemini seçmeleri halinde oturdukları konut ya da lojman için ödedikleri kira tutarını gider olarak düşebilirler.

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde hangi gider yöntemi seçilmelidir?

Götürü Gider Yöntemi: Bu yöntemde belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan miktarın yüzde 15'i götürü gider olarak hasılattan indirilir.

Gerçek Gider Yöntemi: Bu yöntemin seçilmesi halinde, kira gelirinden GVK'da açıklanan giderler indirilebilir. Fakat, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden bölümü indirilemez. İndirim konusu yapılan giderlerin belgelendirilmesi zorunludur ve bu belgelerin 5 yıl boyunca saklanması gerekmektedir.

Gerçek gider olarak indirilecek harcamaların tutarları nasıl hesaplanır?

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, gayrisafi hasılattan indirilebilecek gerçek giderlerin toplam tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.

  • İndirilebilecek Gider = (Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat) / Toplam Hasılat
  • Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat – Konut Kira Geliri İstisnası

Örneğin, 2020 yılında 12.000 TL kira geliri elde eden bir mükellefin bu yıl içinde yaptığı indirilebilir nitelikteki harcamalar toplamı 3.000 TL'dir. Konut kira geliri istisnasından yararlanan bu mükellefin gerçek gider yöntemini seçmesi halinde indirilebilecek gideri ne kadardır?

  • Vergiye tabi hasılat = 12.000 – 6.600 = 5.400
  • İndirilebilecek gider = (3.000 x 5.400) / 12.000 = 1.350 TL

Götürü gider yönteminin tercih edilmesi halinde gider indirimi nasıl hesaplanır?

Götürü gider yöntemini tercih eden mükellefler, (hakları kiraya verenler hariç) kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın yüzde 15'i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. Fakat, bu yöntemi seçen kişiler 2 yıl sonra gerçek gider yöntemine dönebilirler.

Gider yöntemini değiştirmek mümkün mü?

Götürü gideri usulünü tercih edenler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemez. Gerçek gider usulünden faydalananlar ise diledikleri zaman götürü gider yönteminden yararlanabilirler.

Yalnızca işyeri kira geliri elde eden mükellefler hangi durumlarda beyanname vermek zorundadır?

Vergi kesintisine (tevkifata) tabi işyeri kira gelirleri elde edenler, kira gelirlerinin brüt tutarı 2020 yılı için beyanname verme sınırı olan 49.000 TL'yi geçmesi durumunda beyanname vermek zorundalar.

Vergi kesintisine tabi olmayan işyerlerinden kira geliri elde edenler ise 2020 yılı için beyanname verme sınırı olan 2.600 TL'yi geçmeleri durumunda beyanname vermek zorundalar.

İşyeriyle beraber konut kira geliri de elde edenler hangi durumlarda beyanname vermek zorundalar?

İşyeriyle birlikte mesken kira geliri de elde edilmesi durumunda mesken kira gelirinin 6.600 TL istisna tutarı düşüldükten sonraki kalan tutarı ile işyeri kira geliri toplamının brüt tutarının 49.000 TL'yi geçmesi durumunda mükellefler hem işyeri hem de konut kira gelirini beyan etmek zorundadır. Mesken kira geliri eğer 6.600 TL tutarının altında ise toplama dahil edilmez.

Bir meskene birden çok kişinin ortak olması durumunda beyanname nasıl verilir?

  • Kişilerden her biri yalnızca kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekmektedir.

Kira geliri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse cezası var mı?

Meskenlerde elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2020 yılı için 6.600 TL'lik istisnadan yararlanılamaz. Ancak idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede yer almayan konut kirası gelirlerini, kendiliklerinden, süresinden sonra verecekleri beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabilirler.
Kira gelirinin beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin vergi dairesince tespit edilmesi halinde, vergi dairesi tarafından cezalı tarhiyat yapılır.

e-belge-kampanya2

e-Arşiv Fatura ve e-SMM İptal, İhtar, İtiraz Bildirim Kılavuzu Yayımlandı

 4 Mayıs 2021 Salı

e-Arşiv Uygulamaları (e-Arşiv Fatura, e-SMM) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu yayımlandı.

Devamı

Gelir ve Kurum Geçici Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

 4 Mayıs 2021 Salı

Gelir ve Kurum Geçici Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı.

Devamı

Esnaf ve Sanatkara Verilen Desteklerin Süresi 1 Ay Uzatıldı

 3 Mayıs 2021 Pazartesi

Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilen desteklerin süresi 1 ay uzatıldı.

Devamı

KOSGEB 3 Yıl Geri Ödemesiz Kredi Başvuru Şartları Neler? KOSGEB Faizsiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

 2 Mayıs 2021 Pazar

Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler ise 75 bin liraya kadar destekten faydalanabilecek.

Devamı

Vergi Muafiyeti Tebliği Yayımladı! Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 314

 30 Nisan 2021 Cuma

Evlerde ürettikleri malları, internet ve benzeri ortamlar üzerinden satanlara sağlanacak vergi muafiyeti şartları.

Devamı

İşten Çıkarma Yasağı Uzatıldı

 30 Nisan 2021 Cuma

İşten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Devamı

Düzeltme Beyannamesi Nedir? Düzeltme Beyannamesi Nasıl Verilir?

 30 Nisan 2021 Cuma

Beyanname düzeltme işlemini yasal süresini geçtikten sonra yapmanız halinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Devamı

SGK'ya e-Fatura Nasıl Kesilir? SGK e-Fatura İptali Nasıl Yapılır?

 30 Nisan 2021 Cuma

SGK'ya gönderilen e-Faturalar, SGK'ca kontrol edilerek, formata uygun olmayan faturalar kabul edilmemektedir.

Devamı

e-Belgelere İlişkin İptal, İtiraz, İhbar ve İhtarların GİB'e Bildirilmesi Zorunluluğu

 26 Nisan 2021 Pazartesi

e-Belgelere ilişkin iptal, itiraz, ihbar ve ihtarların elektronik ortamda GİB'e bildirilmesi 1 Mayıs 2021'den sonra zorunlu oldu

Devamı

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir? Kimler Faydalanabilir?

 23 Nisan 2021 Cuma

Covid-19 ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında, Kısa çalışma ödeneği ve başvuru süresi uzatıldı!

Devamı