Güvenli Mobil Ödeme ve e-Belge Yönetim Sistemine Nasıl Başvuru Yapılır?

Güvenli Mobil Ödeme ve e-Belge Yönetim Sistemine Nasıl Başvuru Yapılır?

Güvenli Mali Uygulama nedir?

Finans kuruluşlar veya ÖKC üreticileri ile beraber Özel Entegratör kuruluşlar tarafından 507 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak yapılan satış, ödeme/tahsilat işlemleriyle bu işlemlerle ilgili finansal belgelerin e-Belge olarak düzenlenmesi, gönderilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi süreçlerinin düzenlendiği sistem, Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemidir.

GMÖEBYS Sisteminde Belge Düzeni nasıl?

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine dahil olan mükellefler, sistem kapsamında;

 • Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) kullanma zorunluluğu yoktur.
 • Tek merkezden sağlanan yönetim sayesinde tek bir cihaz veya aplikasyon ile satış, ödeme ve belge düzenleme işlemlerini yapabilirler.
 • ÖKC, POS vs. cihazlara bağımlılığı ortadan kaldırmaktadır.
 • Satışlarının tamamını e-Belge ile belgelendirebilecekleri için kağıt belge bastırma ve bulundurma zorunluluğu yoktur.
 • e-Belge uygulamalarına Mali Mühür veya e-İmza sahibi olmadan da dahil olabilecekleri için mevzu bahis maliyetlerle de karşılaşmazlar.
 • e-Belge uygulamalarına daha önce dahil olan mükellefler GMÖEBYS kapsamında var olan e-İmza veya Mali Mühürlerini sistem kapsamında kullanabilirler.
 • Ürün teslimi ya da hizmet ifasında sonunda düzenleyecekleri e-Belgeleri alıcıya elektronik ortamda iletebilirler.
 • 500 TL'ye kadar düzenleyecekleri e-Arşiv Faturalarla alakalı olarak son tüketicinin adını yazma zorunluluğu yoktur.

Güvenli Mobil Ödeme ve e-Belge Yönetim Sistemine nasıl başvuru yapılır?

GMÖEBYS uygulamasından faydalanmak isteyen mükellefler, GİB tarafından İşletici Kuruluş olarak yetkilendirilmiş firmalar ile üyelik anlaşmaları yaparak İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden 507 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında e-Belge uygulamalarına dahil olacaklarını beyan etmeleri ve hizmet alacakları İşletici Kuruluşu seçmeleri gerekmektedir.
Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi kapsamında GİB'den "İŞLETİCİ KURULUŞ İZNİ" alan kurumlara  linkten erişebilirsiniz.
GMÖEBYS uygulaması başvurusunu, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapabilirsiniz.


GMÖEBYS başvurusu aşağıdaki gibidir:

 • https://ivd.gib.gov.tr/ adresinden İnteraktif Vergi Dairesine girin,
 • "İşlem Başlat" menüsünden "E-DEFTER VE EBELGE İŞLEMLERİ" menüsündeki "GMÖEBYS Güvenli Mobil Ödeme Sistemleri Başvuru" kutucuğu seçin,

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başvuru Talebi sayfası ekrana gelecektir.

 • Açılan sayfada 1. Adımda GİB'den GMÖEBYS'ni işletmek için yetki belgesi almış İşletici Kuruluşların listesine ulaşılır. Listeden üyelik sözleşmesi imzalanan "İşletici Kuruluş" seçin,
 • Ardından mükellefiyetinize ilişkin bilgileri gerekli alanlara girin,
 • 2. Adımda Şirket Sorumlu Bilgileri alanlarını doldurun,
 • Özet Adımında 1. ve 2. Adımda girilen bilgiler kontrol edikten sonra, sayfanın alt bölümünde yer alan taahhüt bilgilerini onaylayarak başvuru işleminizi tamamlayın.
 • İnteraktif Vergi Dairesi içerisinde bulunan "İşlem Durumlarım ve Sonuçları" menüsünden başvuru belgesinin çıktısını alın ve başvuru esnasında seçtiğiniz İşletici Kuruluşa iletin.
 • Daha sonra İşletici Kuruluş, çalıştığı Özel Entegratörler aracılığıyla, mükellef adına e-Belge kullanıcı açma işlemini gerçekleştirecektir.

İşletici Kuruluş nedir? İşletici Kuruluş kimdir?

507 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde açıklanan Finans Kuruluşu ya da Ödeme Kaydedici Cihaz Üreticilerinden, sistemi işletmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yetkilendirilen ve Sistemin işletilmesi sebebiyle Bakanlık, GİB ve sistem kapsamındaki hizmetlerden faydalananlara karşı asli sorumlu olan kuruluşlardır.

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi hakkında ayrıntılı bilgi almak için VUK 507 Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Nedir? yazımızı okuyabilirsiniz.

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başvuru Kılavuzu GMÖEBYS sistemine başvuru hakkında detaylı bilgi almak için Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başvuru Kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

Açık Rıza Unsurları Nedir? KVKK Açık Rıza Aranmayan Durumlar Nelerdir?

 31 Temmuz 2021 Cumartesi

Açık rıza, ilgili kişinin verilerinin işlenmesi konusunda hür iradesiyle ve yalnızca o işlemle sınırlı olmak şartıyla..

Devamı

Veri Sorumlusu Kimdir? Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri Nedir?

 27 Temmuz 2021 Salı

Veri sorumlusu kimdir? Veri işleyen kimdir? Aydınlatma yükümlülüğü nedir? Veri Sorumlusu Sicili nedir?

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

 16 Temmuz 2021 Cuma

2010'da kişilerin kendisiyle ilgili verilerin korunmasını isteme hakkı anayasal bir hak olarak güvence altına alındı.

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun Amacı Nedir?

 14 Temmuz 2021 Çarşamba

KVKK ile kişisel verilerin modern standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır.

Devamı

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir? Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir?

 13 Temmuz 2021 Salı

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenmesi yasaktır.

Devamı

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir? Kişisel Verilerin Açık Rıza Haricinde İşlenme Şartları Nedir?

 9 Temmuz 2021 Cuma

Kişisel verilerin işlenmesi esnasında yasadaki temel ilkelere uygun hareket edilmelidir.

Devamı

Güvenli Mobil Ödeme ve e-Belge Yönetim Sistemine Nasıl Başvuru Yapılır?

 9 Temmuz 2021 Cuma

GMÖEBYS uygulaması başvurusunu, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapabilirsiniz.

Devamı

Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı!

 9 Temmuz 2021 Cuma

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi yayımlandı.

Devamı

Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı!

 9 Temmuz 2021 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Yapılandırma Kanunu Rehberi yayınlandı.

Devamı

e-Defter Verme Süreleri Ertelendi

 8 Temmuz 2021 Perşembe

e-Defter Verme Süreleri 2021. e-Defteri Geç gönderme veya Göndermeme Cezaları

Devamı
WhatsApp