e-Müstahsil Makbuzu (e-MM)

e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) nedir?

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılmakta olan müstahsil makbuzunun elektronik halidir.

e-Müstahsil Makbuzu uygulaması; 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile kağıt ortamda düzenlenen Müstahsil Makbuzunun, e-Belge olarak düzenlenmesi ile kağıt ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi ayrıca GİB'e elektronik ortamda iletilmesi ve raporlanabilmesini kapsayan uygulamadır.

e-Müstahsil Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki müstahsil makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Mysoft Dijital Dönüşüm A.Ş. Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB) onaylı özel entegratördür.

e-Müstahsil Makbuzu kimlere zorunludur? e-Müstahsil Makbuzuna Geçiş Şartları Nedir?

e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar, 1/7/2020 tarihine kadar (2020 ve müteakip yıllarda e-Fatura uygulamasına geçen ve müstahsil makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunan mükellefler e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde) gerekli başvuruları yaparak e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçiş yapmak zorundadır.

Müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olan mükellefler 1 Temmuz 2020'den sonra, komisyoncu ve tüccarlar ise 1 Ocak 2020'den sonra müstahsil makbuzlarını, e-Müstahsil makbuzu olarak düzenlemek zorundalar.

Kimler e-Müstahsil Makbuzu sistemine geçebilir?

e-Müstahsil Makbuzu, zorunlu bir uygulama olmayıp, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca müstahsil makbuzu belgesi düzenlemek zorunda olan yükümlüler, isterlerse 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren sisteme dahil olabilirler.

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alımı yapan, tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak zorunda olan çiftçiler, e-Müstahsil Makbuzu sistemine geçebilir.
Uygulamaya dahil olacak mükelleflerin; VUK Genel tebliği ile zorunluluk getirilen haller dışında, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunlulukları yoktur. 

Tüm e-Belgelerde Mysoft'a Geçiş Kampanyası

Hiçbir Taahhüt vermeden şimdi başlayın. 1 dk. da aktivasyon yapalım. Toplu bedeller ödemeden çok uyguna aylık ödeyin.

Aylık Ücreti e-Belge Miktarı  Aşım Adet Fiyatı
75 TL 150 Adet  0,50 Krş 0,25 Krş
150 TL 400 Adet  0,38 Krş 0,20 Krş
250 TL 750 Adet  0,33 Krş 0,15 Krş
500 TL 2500 Adet  0,20 Krş 0,10 Krş

 Kampanya 31.12.2020 tarihine kadar geçerlidir. Tüm e-belge ürünleri için toplam gelen-giden kullanım adetleri esas alınır. Gelecek yıl artışları Tefe-Tüfe/2 olarak yapılacaktır. Kdv dahil değildir.

e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına nasıl geçilir?

e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçmek için Mali mühür veya e-İmza'ya sahip olmanız gerekir. Mali mühür veya e-İmzaya sahipseniz e-Müstahsil Makbuzu sistemine geçiş yapabilirsiniz.

e-Müstahsil Makbuzu nasıl düzenlenir ve teslim edilir?

Dijital ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Müstahsil Makbuzunun kağıt çıktısı alınarak, çıktının ıslak imza ile imzalanması ve satıcı çiftçiye verilerek çiftçi tarafından kağıt ortamda muhafaza edilmesi gerekir. e-Müstahsil Makbuzunu düzenleyen tüccar ise elektronik sertifika ile imzalı şekilde, dijital ortamda saklanması gerekmektedir.

e-Müstahsil Makbuzunda bulunması zorunlu olan bilgiler

  • Malı satın alan tüccar veya çiftçinin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi, VKN'si ve adresi
  • Belgenin tarihi, saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası
  • Malı satan çiftçinin adı, soyadı, TCKN'si ve ikametgah adresi
  • Satın alınan malın cinsi, miktarı, bedeli, vergi ve varsa diğer kesintiler tutarı

İsteyen, müstahsil makbuzundaki zorunlu bilgilere ek olarak ihtiyaçlar doğrultusunda farklı bilgilere de yer verilebilir.

e-Müstahsil Makbuzu uygulamasından yararlanma yöntemleri

1- GİB Portalı aracılığıyla

2- Özel Entegratörler aracılığıyla

3- Kendi bilgi işlem sistemlerini Başkanlık sistemine entegrasyonu yoluyla

e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) Avantajları

  • e-MM sayesinde kağıt, basım ve arşivleme masrafları ortadan kalkar
  • Elektronik ortamda hazırlanan e-MM'de hata riski minimuma iner
  • Dijital ortamda saklanan verilerin kaybolma riski yoktur
  • İnternetin olduğu her yerden kolay erişim imkanı sağlar
  • e-MM elektronik ortamda 10 yıl boyunca saklanır
  • Dijital ortamda gerçekleştiren e-MM, kağıt tüketimini ortadan kaldırır, dolayısıyla doğayı korunmasına katkı sağlar.

e-Müstahsil Makbuzuna Geçmeme Cezası var mı?

Zorunluluk getirildiği halde e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler ile e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlemeyen ve almayan (matbu kağıt Müstahsil Makbuzu düzenleyenler ve alanlar dahil) mükellefler hakkında Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanır.

MYSOFT BLOG

Tüm Blog yazılarımızı görmek için tıklayınız

e-Müstahsil Makbuzu Başvurusu Nasıl Yapılır?

9.4.2021 23:48:51

e-Müstahsil Makbuzu yararlanma yöntemleri nelerdir? e-Müstahsil Makbuzu başvurusu nasıl yapılır?

Devamı

e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) Geçiş Zorunluluğu 2021

9.12.2020 11:28:17

e-Müstahsil Makbuzu zorunluluğu nedir? e-Müstahsil Makbuzu Geçiş tarihleri nedir?

Devamı

e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-MM İçin Son Tarih 1 Temmuz 2020

10.6.2020 23:24:37

e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet mükellefleri için son geçiş tarihi 1 Temmuz 2020.

Devamı

e-Müstahsil Zorunluluğu

11.4.2020 21:19:21

Müstahsil makbuzu düzenleyen e fatura mükellefleri 1 Temmuz 202'ye kadar (e mm)'na geçiş yapmak zorundalar.

Devamı

Entegratör Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Konular Neler?

2.3.2020 14:11:16

Özel entegratörler, mükellefleri adına e-Belgeleri oluşturmaya GİB tarafından yetkili aracı kurumlardır.

Devamı

GİB'den S.M. Komisyoncu ve Tüccarlarla İlgili Duyuru

19.12.2019 21:45:43

GİB'den Sebze ve  Meyve Ticaretiyle iştigal eden komisyoncu ve tüccarlarla ilgili duyuru

Devamı
WhatsApp