HKS'ye Kayıtlı Komisyoncu ve Tüccarların e-Belge Zorunluluğu Nedir?

HKS'ye Kayıtlı Komisyoncu ve Tüccarların e-Belge Zorunluluğu Nedir?

509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile "Komisyoncu" veya "Tüccar" olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükelleflere 1/1/2020 tarihi itibariyle e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Defter Uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirildi.

Kapsama 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda "Komisyoncu" ve "Tüccar" olarak tanımlanan mükellefler girmektedir.

Komisyoncu kimdir?

Malların toptan satışı amacıyla kendi adına ve başkası hesabına komisyon esası üzerinden çalışan meslek mensubudur.

Tüccar kimdir?

Malların toptan satışı amacıyla kendi adına ve hesabına çalışan meslek mensubudur.

Bu kapsamda ilgili Kanununda "Tüccar" ya da "Komisyoncu" tanımına girmeyen mükelleflerin (Örneğin: pazarcı, seyyar olarak sebze ve meyve satışı yapanlar, bütün satışlarını perakende olarak gerçekleştiren manav, market vs. işletmeler) belirtilen e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu yoktur.

Hal Kayıt Sistemi (HKS) Bildirim Yapan Mükelleflere e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-MM ve e-Defter Uygulamalarına Geçiş Zorunlu Mu?

Hal Kayıt Sistemine bildirim yapma yükümlülüğü bulunanlar (Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik' in 40. Maddesinde "Bildirimci" olarak belirtilenler) arasından "Tüccar" ve "Komisyoncu" olarak yer verilen mükellefler kapsama girmektedir.

Bildirimciler arasında yer alan ancak "Tüccar" veya "Komisyoncu" sıfatına sahip olmayan:

  • Sınaî üretimde kullanmak üzere mal satın alan sanayicilerin,
  • İhraç etmek üzere mal satın alan ihracatçıların,
  • İlgili mevzuatı çerçevesinde mal ithal eden ithalatçıların,
  • Üretici örgütlerinin,
  • Üreticiden temin ettiği malları, tüketiciye satan market, manav, pazarcı ve diğer perakendecilerin,
  • Üreticiden temin ettiği malları sadece kendi tüketiminde kullanan lokanta, otel, yemekhane, hastane ve yurt gibi kuruluşların, e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu yoktur.

Sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden Tüccar ve Komisyoncuların tamamının Hal Kayıt Sistemine kaydolması ve alım satım faaliyetleri ile aracılık faaliyetlerinin Hal Kayıt Sistemine bildirilmesi gerekmektedir. Hal Kayıt Sistemine kayıtlı olunmaması; e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Müstahsil Makbuzu düzenleme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

HAL KAYIT SİSTEMİNE (HKS) TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN E-BELGE DÜZENLERKEN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?

  • Düzenlenecek e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye belgeleri için; belgenin senaryosu "HAL", belgenin tipi mükellefin tipine göre "KOMİSYON" ya da "SATIŞ" olmalıdır.
  • Düzenlenecek e-Belgelerde tanımlanan ilgili alana HKS bildirimi sonucu sistem tarafından üretilen 19 karakterli "Künye Numarası" girilmelidir.

Hal Kayıt Sistemine (HKS) Tabi Olan Mükelleflerin, Defterlerini Nasıl Tutmaları Gerekmektedir?

Uygulama kapsamında olan Tüccar ve Komisyonculardan, Basit Usulde vergilendirilen mükellefler ile İşletme Hesabı Esasında defter tutan mükellefler; defterlerini 486 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde usul ve esasları açıklanan Defter Beyan Sistemi aracılığıyla tutmaları gerekmektedir. Bilanço esasına tabi olana kadar ayrıca e-Defter uygulamasına başvuru yapmalarına gerek yoktur.

Hal Kayıt Sistemine tabi olup Tüccar veya Komisyoncu tanımına girmeyen diğer mükelleflerin, e-Belge ve e-Defter uygulamalarına, diğer genel sebeplerle geçiş zorunluluğunun bulunup bulunmadığının Genel Tebliğde yer alan diğer genel esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

e-Belge Uygulamalarının Mükellef Grupları İtibariyle Başlama Tarihlerini linkinden öğrenebilirsiniz.

HAL KAYIT SİSTEMİNE (HKS) TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN E-BELGE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Söz konusu uygulamalara başvurabilmek ve uygulamalar kapsamında oluşturacağınız belgelerin imzalanması için tüzel kişiler için Mali Mühür, gerçek kişiler için Mali Mühür veya Nitelikli Elektronik Sertifika (e-İmza) temin etmeleri (Daha önceden e-Belge veya e-Defter uygulamalarına geçildi ise tekrar Mali Mühür/Nitelikli Elektronik Sertifika başvurusu yapılmasına gerek bulunmamaktadır) ve süresinde ilgili uygulamalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Mali Mühür Sertifikası başvurusu işlemleri elektronik ortamda mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go adresinden ilgili alanlar doldurularak, Nitelikli Elektronik Sertifika başvurusu işlemleri ise Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı kuruluşlara başvurularak gerçekleştirilecektir.

Mali Mühür /Nitelikli Elektronik Sertifika teminini sağlandıktan sonra e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Defter uygulamalarına aşağıda belirtilen adreslerden başvuru yapılmalıdır.

e-Fatura başvurusu için tıklayınız

e-Arşiv Fatura ve e-Müstahsil Makbuz başvurusu için tıklayınız

e-İrsaliye başvurusu için tıklayınız

e-Defter başvurusu için tıklayınız

Kapsama giren mükellefler, e-Belge uygulamaları için GİB Portal veya Özel Entegratör yöntemlerinden birini tercih edebilirler. Ayrıca hali hazırda bir Özel Entegratör kuruluş ile herhangi bir e-Belge uygulamasından yararlanan mükelleflerin diğer e-Belge uygulamaları için başka Özel Entegratör kuruluşlardan da yararlanabilmesi mümkündür.

Limited Şirket Nasıl Kurulur? 2021 Limited Şirket Kuruluş Maliyetleri Nedir?

 22 Ocak 2021 Cuma

Türkiye'de en yaygın görülen şirket türüdür ve yaklaşık olarak tüm şirketlerin %82'si Limited şirkettir.

Devamı

2021 Defter Tutma Hadleri Nedir?

 22 Ocak 2021 Cuma

Bilanço hesabı esasına göre 2021 yılında uygulanacak defter tutma hadleri Vergi Usul Kanunu Madde 177..

Devamı

e-Ticarette Vergi Muafiyeti Nedir? Şartları Nelerdir?

 19 Ocak 2021 Salı

e-Ticarette vergi muafiyeti, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak. Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi Nedir?

Devamı

2021 Beyanname Vermeme Cezası Nedir?

 17 Ocak 2021 Pazar

GİB'nın açıkladığı bilgilere göre, 2021 beyanname vermeme cezası hakkında bilinmesi gerekenler.

Devamı

Ba Bs Cezası Nedir? Düzeltme Cezası Nedir?

 17 Ocak 2021 Pazar

Ba-Bs bildirimlerinin zamanında veya tam olarak verilmemesi durumunda uygulanacak ceza nedir?

Devamı

2021 e-Arşiv Fatura Düzenlememe Cezası Nedir?

 16 Ocak 2021 Cumartesi

e-Arşiv Fatura düzenlemeyen mükelleflere yıllık 190 bin TL'ye kadar ceza kesilebilecek.

Devamı

2021 e-Fatura Düzenlememe Cezası Nedir?

 16 Ocak 2021 Cumartesi

e-Fatura düzenlemeyen mükelleflere yıllık 190 bin TL'ye kadar ceza kesilebilecek.

Devamı

2021 e-İrsaliye Düzenlememe Cezası Nedir?

 16 Ocak 2021 Cumartesi

e-İrsaliye düzenlemeyen mükelleflere yıllık 190 bin TL'ye kadar ceza kesilebilecek.

Devamı

KVKK'dan Veri Sorumlularına Telefon Numarası, e-Posta Duyurusu

 15 Ocak 2021 Cuma

Veri sorumluları tarafından kişilerin telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim kanallarına Kanuna aykırı..  

Devamı

2021 Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları Ne Kadar Oldu?

 14 Ocak 2021 Perşembe

2021'de uygulanacak ceza tutarları %9,11 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak belirlendi.

Devamı

e-Defter ve Beratlarının İkincil Kopyalarının GİB'e Yüklenme Süresi Uzatıldı!

 09 Ocak 2021 Cumartesi

e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyaların ikincil kopyalarının GİB'e yüklenme süresi uzatıldı!

Devamı

2021 GSS Primi, Kıdem Tazminatı Tavanı, İşsizlik Maaşı, Asgari Ücret Ne Kadar?

 08 Ocak 2021 Cuma

Asgari ücret zammıyla hangi ücretler yükselecek? Asgari ücret neleri değiştiriyor?

Devamı

2021 Yılında Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 08 Ocak 2021 Cuma

2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin net tutarı ve işverene maliyeti ne kadar oldu?

Devamı

e-Defter ve Beratlarının İkincil Kopyalarının Saklanması Hakkında Duyuru!

 08 Ocak 2021 Cuma

15/01/2021'e kadar e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarını, GİB sistemlerine yüklemeleri gerekmektedir.

Devamı
WhatsApp