e-İhracat Teşvikleri Nelerdir? e-İhracat Devlet Desteklerinden Yararlanmanın Şartları Nedir?

e-İhracat Teşvikleri Nelerdir? e-İhracat Devlet Desteklerinden Yararlanmanın Şartları Nedir?

Devlet teşvikleri ile popülaritesi her geçen gün artan e-İhracat, firmalara önemli fırsatlar sunmaktadır. Desteklerde ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç seviye bulunmaktadır. Ayrıca, yurt dışında şirket kurmak için de devlet destekleri sunulmaktadır.

e-İhracat devlet desteklerinden yararlanmanın şartları nedir?

Ticaret Bakanlığı'nın ihracata yönelik verdiği teşviklerden yararlanmak için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Teşvik ve destekler için alt ve üst sınırlar vardır.

  • e-İhracat devlet destekleri için e-İhracatta kullanılan web sitesinin, faaliyette bulunulan ülkenin diline uygun şekilde yerelleştirilmesi veya lokalizasyonunun yapılması gerekmektedir.
  • e-İhracat devlet teşvikleri için aynı zamanda e-ihracat aracılığı ile satılacak ürünlerin Türkiye'de üretilmiş olması şartı aranmaktadır.

e-İhracatta teşvik verilen alanlar

  • e-İhracat girişimleri için marka tescili ve pazara giriş seyahat masrafları,
  • e-İhracat için yurt dışında ofis, mağaza, depo veya showroom açma destekleri, bazı ülkelerdeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri,
  • Gazete, dergi, televizyon, billboard ve radyo gibi geleneksel medya mecralarında yayınlanacak yerel dildeki ilanlar,
  • Tanıtım maksadıyla yurt dışına gönderilen çeşitli promosyon malzemeleri için teşvik verilebilmektedir.
  • İhracatçılar tarafından desteklenen yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım giderleri,
  • Yurt dışında e-İhracat için tasarlanan yerelleştirilmiş web sitelerinin dijital reklam maliyetleri,

E-İHRACAT DEVLET TEŞVİKLERİ NELERDİR?

Ticaret Bakanlığı tarafından ihracat için verilen 14 farklı destek bulunmaktadır. Söz konusu desteklerden e-İhracat yapan firmalar da faydalanabilmektedirler. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen desteklerin bazıları aşağıdaki gibidir:

Şirket satın alma desteği

Yabancı şirket ya da marka bazlı raporlarla yabancı şirket satın alımı işlemlerine ilişkin finansal ve hukuki raporlar için yapılan giderler destek kapsamındadır. Ticaret Bakanlığının ön onayı ile verilen destek oranı %75'tir.

Birim desteği

Yurt dışı çalışmaları için şirket bünyesinde kurulan birimlerin vergi, harç, kira ve komisyon giderleri %40 ile %50 oranlarında desteklenmektedir.

Marka tescil ve korunma desteği

Sınır ötesi e-Ticaret kapsamında ürün, hizmet ya da yurt içinde tescili yapılmış markaların global pazarlarda tescilinin yapılması ve markanın korunması için yapılan giderler için verilen destektir. Marka tescili araştırması, patent bürosu hizmetleri gibi giderler desteklenmektedir.

Seyahat desteği

e-İhracat yapmak isteyen firmaların hedef pazar araştırması maksadıyla yapacakları seyahatler için verilen destektir. Bir firmadan 2 kişinin, 20 günlük ve 3 ülkeye yapacakları yurt dışı piyasa araştırması seyahatlerinde ulaşım ve konaklama giderlerinin yüzde 70'i desteklenmektedir.

Rapor desteği

Pazar araştırması, veri izleme ve değerlendirme faaliyetleri, şirket ya da marka odaklı raporlar, mali ve hukuki analiz raporlarının Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği kurumlara yaptırılması veya alınması durumunda verilen destektir. Ticaret Bakanlığının izni doğrultusunda verilen rapor desteği 2 yıllık süreyle verilmektedir. Rapor destek oranı ise %60'tır.

Belge desteği

Çevre, sağlık ve kalite gibi konularında teknik mevzuat ve uyum için sağlanan destektir. Çevre, sağlık ve kalite konularında belge, izin, danışmanlık, ruhsat, sertifika, eğitim ve diğer belgelendirme masrafları %50 oranında desteklenmektedir.

Reklam ve tanıtım desteği

Reklam, tanıtım, pazarlama, sponsorluk ve ilan giderleri ile kokteyl, konferans, seminer ve lansman gibi çalışmaların maliyetleri %60 oranında desteklenmektedir.

Fuar desteği

Yurt dışındaki fuarlar için %50 oranında destek verilmektedir.

Dijital faaliyetlerin desteklenmesi

e-Ticaret sitelerine üyelik, sanal ticaret heyetleri, sanal fuarlar: Şirketlerin ticari faaliyetlerinde teknolojik imkânlardan en üst seviyede faydalanmaları ve dijital pazarlama yöntemlerini etkin şekilde kullanmaları amacıyla "Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar" 1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girdi.
2021 yılı için firmaların Bakanlık tarafından onaylanan e-Ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderleri, e-Ticaret sitesi başına yıllık 9.590 TL'ye kadar desteklenecektir.

e-İhracat devlet teşvikleri başvurusu nereye yapılır?

Ticaret Bakanlığı tarafından verilen teşvikler için Ticaret Bakanlığına veya İhracatçı Birliklerine başvuru yapılmaktadır.

e-İhracat devlet teşvikleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

VERBİS Nedir? Ne İşe Yarar? VERBİS'e Nasıl Kayıt Olunur? VERBİS Kimlere Zorunlu?

 31 Temmuz 2021 Cumartesi

VERBİS, veri sorumlularının kişisel veriyi işlemeye başlamadan önce kayıt olmaları gereken sistemidir.

Devamı

Açık Rıza Unsurları Nedir? KVKK Açık Rıza Aranmayan Durumlar Nelerdir?

 31 Temmuz 2021 Cumartesi

Açık rıza, ilgili kişinin verilerinin işlenmesi konusunda hür iradesiyle ve yalnızca o işlemle sınırlı olmak şartıyla..

Devamı

Veri Sorumlusu Kimdir? Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri Nedir?

 27 Temmuz 2021 Salı

Veri sorumlusu kimdir? Veri işleyen kimdir? Aydınlatma yükümlülüğü nedir? Veri Sorumlusu Sicili nedir?

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

 16 Temmuz 2021 Cuma

2010'da kişilerin kendisiyle ilgili verilerin korunmasını isteme hakkı anayasal bir hak olarak güvence altına alındı.

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun Amacı Nedir?

 14 Temmuz 2021 Çarşamba

KVKK ile kişisel verilerin modern standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır.

Devamı

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir? Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir?

 13 Temmuz 2021 Salı

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenmesi yasaktır.

Devamı

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir? Kişisel Verilerin Açık Rıza Haricinde İşlenme Şartları Nedir?

 9 Temmuz 2021 Cuma

Kişisel verilerin işlenmesi esnasında yasadaki temel ilkelere uygun hareket edilmelidir.

Devamı

Güvenli Mobil Ödeme ve e-Belge Yönetim Sistemine Nasıl Başvuru Yapılır?

 9 Temmuz 2021 Cuma

GMÖEBYS uygulaması başvurusunu, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapabilirsiniz.

Devamı

Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı!

 9 Temmuz 2021 Cuma

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi yayımlandı.

Devamı

Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı!

 9 Temmuz 2021 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Yapılandırma Kanunu Rehberi yayınlandı.

Devamı
WhatsApp