Şirket Adres Değişikliği Nasıl Yapılır? Limited, Anonim ve Şahıs Şirketi Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

Şirket Adres Değişikliği Nasıl Yapılır? Limited, Anonim ve Şahıs Şirketi Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

Ticari işletmeler gerek il içi gerekse il dışı adres değişikliği yapmak istediklerinde bazı kurumlara bildirim yapmakla yükümlüdürler. Bildirimlerin zamanında yapılmaması ya da hiç yapılmaması durumunda idari yaptırımlar söz konusudur.

İşyerinin çeşitli nedenlerden ötürü taşınması halinde şirket adres değişikliğine ilişkin bildirimin gerekli belgelerle birlikte yeni vergi dairesine yapılması gerekmektedir.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE TİCARET ODASI İŞLEMLERİ NELERDİR?

Limited şirketlerde adres değişikliği nasıl yapılır?

 • MERSİS'ten başvuru yapılmalı ve talep numarası alınmalı. Talep numarasıyla beraber Ticaret Odası bölge temsilciliğine başvuru yapılmalıdır.
 • Adres değişikliği ile ilgili dilekçe. Dilekçede şirketin unvanı, sermayesi, açılış tarihi ve faaliyet konusu NACE kodu ile birlikte yazılmalıdır.
 • Dilekçe şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.
 • Genel kurul kararı noter onaylı nüsha ile hazirun cetveli eklenmelidir.

Anonim şirketlerde adres değişikliği nasıl yapılır?

 • MERSİS'ten başvuru yapılarak talep numarası alınmalı. Talep numarasıyla beraber Ticaret Odası bölge temsilciliğine başvuru yapılmalıdır.
 • Adres değişikliği ile ilgili dilekçe. Dilekçede şirketin unvanı, sermayesi açılış tarihi ve faaliyet konusu NACE kodu ile birlikte yazılmalıdır.
 • Dilekçe şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.
 • Noterden onaylı yönetim kurulu kararı bir nüshası ile eklenmelidir.

Şahıs şirketi adres değişikliği nasıl yapılır?

Şahıs şirketinin ticaret sicilde kaydı yok ise adres değişliği işlemleri bağlı olunan vergi daireleri tarafından gerçekleştirilir. Şayet şahıs şirketi ticaret sicile kayıtlı ise MERSİS'e başvuru yaparak bir talep numarası almanız ve bölge temsilciliğine giderek dilekçe vermeniz gerekmektedir.

 • Adres değişikliğine dair dilekçe. Dilekçenin firma kaşesi ile tacir tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.
 • Daha sonra yeni adresinizin ibrazı ve vergi levhası fotokopisi ile dilekçe dosyanızı teslim ederek süreci başlatabilirsiniz.

MERSİS sistemine nasıl başvurulur?

 • MERSİS'e giriş yaptıktan sonra işlem yapacağınız şirketi seçin.
 • Adres değişikliği sekmesinde, adres bilgisini ve karar numarasını yazın. (Yeni adresi, merkezi adres kayıt sisteminden seçmeniz gerekmektedir.)
 • MERSİS'e gireceğiniz adres ile alınan karardaki adres aynı olmalıdır.
 • MERSİS'ten onay numarası aldıktan sonra Ticaret Odasına başvurunuzu bu onay kodu ile yapmanız gerekmektedir.

Adres değişikliği ile ilgili vergi dairesi işlemleri nelerdir?

 • Vergi dairesi değişmeyecekse, adres değişikliği için dilekçe yazılarak, kira kontratıyla birlikte vergi dairesine başvuru yapılmalıdır. İster şahsen isterseniz de internet üzerinden şirketin internet vergi dairesi şifresi ile İnteraktif Vergi Dairesine başvuru yapabilirsiniz.
 • Vergi dairesi değişecek ise İşe başlama/bırakma formu, kira kontratı, Ticaret Sicil gazetesi, imza sirküleri ve şirket yöneticilerinin noterden onaylı nüfus cüzdan suretleri ile yeni vergi dairesine veya internet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine başvuru yapabilirsiniz.

Bildirimin ardından vergi dairesi tarafından mükellefin bildirdiği yeni iş yeri adresinde yoklama yapılacaktır.
Yeni vergi dairesince yapılan yoklama sonrasında mükellefin yeni adresinde faaliyete başladığının belirlenmesiyle yeni vergi dairesi tarafından nakil sebebiyle işe başlaması yapılacak ve eski vergi dairesinde olan mükellefiyet kaydı nakil nedeniyle yeni adreste işe başlama tarihi itibarıyla otomatik olarak terkin edilecektir.
Terkin işleminin ardından o günü takip eden ilk iş günü "Nakil Giden Mükellef Listesi" eski vergi dairesi sisteminde yer alacaktır.
Elinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni iş yerinde kullanmak isteyen mükellefler İnteraktif Vergi Dairesine (https://ivd.gib.gov.tr/) veya yeni vergi dairelerine dilekçeyle başvurabilirler.

Şirket adres değişikliğinde vergi dairesi için gerekli belgeler nelerdir?

 • İşe başlama/bırakma formu
 • Kira kontratı
 • Ticaret Sicil Gazetesi (adres değişikliğini gösteren)
 • İmza sirküleri
 • Yöneticilerin noterden onaylı nüfus cüzdan suretleri

Şirket adres değişikline dair Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvuruda istenene belgeler nelerdir?

 • Adres değişikliğine ilişkin dilekçe
 • Daha önceki kayıtlı olunan Sicil Müdürlüğü'nden alınan belge ve son karara ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi
 • Hazirun Cetveli
 • Yetkilinin imza beyannamesi
 • Oda kayıt beyannamesi
 • Anonim şirketler için noterden onaylı Genel Kurul kararı
 • Limited Şirketler için noterden onaylı Ortaklar Kurulu kararı
 • Yabancı ortak mevcut ise Kuruluş Bildirim Formu

Ticaret Sicil Müdürlüğü belgeleri inceledikten sonra uygun görmesi durumunda yeni adres tescil eder. Yeni adresi 1 hafta içinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanır.

Şirket adres değişikliğiyle ilgili SGK işlemleri nelerdir?

 • Adres değişikliği il içi veya il dışı olmasına göre değişkenlik gösterir.
 • İş yerinin il içinde farklı bir bölgeye taşınması durumunda iş yeri bildirgesi vermek zorunda değilsiniz. Fakat, taşınma tarihini takip eden 10 gün içinde işveren tarafından eski ve yeni bölgedeki belediyelere, bağlı olunan odalara ve SGK'ya bildirim yapılması gerekir.
 • İş yerinin il dışında bir yere taşınması durumunda taşınma tarihini takip eden 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na iş yeri bildirgesi verilmesi gerekmektedir.

Şirket adres değişikliği işlemlerini tamamladıktan sonra e-Fatura takibi, gelir gider takibi, borç alacak takibi, tahsilatlar gibi pek çok özelliği içinde barından Mysoft Lonca Ön Muhasebe programıyla tanışmanın vakti gelmiş demektir.
Tüm e-Belge uygulamalarıyla aynı arayüzde kullanabileceğiniz Lonca Ön Muhasebe Programı hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Adres değişikliği durumunda MERSİS No değişir mi?

İş yeri adres değişikliği durumunda MERSİS'e başvurmanız gerekmektedir. Ancak MERSİS numarası değişmez. MERSİS numaranızı bilmiyorsanız https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.

Ev adresi iş yeri adresi olarak gösterilir mi?

Ev adresini şirket adresi olarak göstermek mümkündür. Ancak kat mülkiyeti kanununa göre mesken olarak görünen apartman dairesinde şirket adresi göstermek için kat sahiplerinden onay almak gerekmektedir.

Sanal ofis şirket adresi olarak gösterilebilir mi?

Evet sanal ofis şirket adresi olarak gösterilebilir.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

VERBİS Nedir? Ne İşe Yarar? VERBİS'e Nasıl Kayıt Olunur? VERBİS Kimlere Zorunlu?

 31 Temmuz 2021 Cumartesi

VERBİS, veri sorumlularının kişisel veriyi işlemeye başlamadan önce kayıt olmaları gereken sistemidir.

Devamı

Açık Rıza Unsurları Nedir? KVKK Açık Rıza Aranmayan Durumlar Nelerdir?

 31 Temmuz 2021 Cumartesi

Açık rıza, ilgili kişinin verilerinin işlenmesi konusunda hür iradesiyle ve yalnızca o işlemle sınırlı olmak şartıyla..

Devamı

Veri Sorumlusu Kimdir? Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri Nedir?

 27 Temmuz 2021 Salı

Veri sorumlusu kimdir? Veri işleyen kimdir? Aydınlatma yükümlülüğü nedir? Veri Sorumlusu Sicili nedir?

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

 16 Temmuz 2021 Cuma

2010'da kişilerin kendisiyle ilgili verilerin korunmasını isteme hakkı anayasal bir hak olarak güvence altına alındı.

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun Amacı Nedir?

 14 Temmuz 2021 Çarşamba

KVKK ile kişisel verilerin modern standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır.

Devamı

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir? Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir?

 13 Temmuz 2021 Salı

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenmesi yasaktır.

Devamı

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir? Kişisel Verilerin Açık Rıza Haricinde İşlenme Şartları Nedir?

 9 Temmuz 2021 Cuma

Kişisel verilerin işlenmesi esnasında yasadaki temel ilkelere uygun hareket edilmelidir.

Devamı

Güvenli Mobil Ödeme ve e-Belge Yönetim Sistemine Nasıl Başvuru Yapılır?

 9 Temmuz 2021 Cuma

GMÖEBYS uygulaması başvurusunu, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapabilirsiniz.

Devamı

Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı!

 9 Temmuz 2021 Cuma

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi yayımlandı.

Devamı

Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı!

 9 Temmuz 2021 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Yapılandırma Kanunu Rehberi yayınlandı.

Devamı
WhatsApp