Kümülatif Vergi Nedir? Kümülatif Vergi Matrahı Nasıl Hesaplanır?

Kümülatif Vergi Nedir? Kümülatif Vergi Matrahı Nasıl Hesaplanır?

Kümülatif vergi nedir?

Kümülatif, birikerek artan, yığılarak ilerleyen demektir. Kümülatif vergi, bir çalışanın aylık brüt geliri üstünden GSS ve işsizlik sigortası çalışan payının çıkarılması ile kalan tutarın her ay birikerek ilerlemesidir. Kümülatif vergi yığılarak ilerleyen vergi anlamına gelir. Her ay bir önceki ayın toplamı içerisine ilave edilir.

Kümülatif vergi matrahı nedir?

Kümülatif gelir vergisi matrahına kısaca KGVM denir. Kümülatif vergi matrahı, çalışanın gelir vergisi dilimini ve gelirinden kesilecek vergi oranını belirler. Kümülatif vergi matrahının hesaplanması ve ödenmesi işverene aittir.

Ocak ayındaki kümülatif vergi matrahı, yılın ilk ayı olduğu ve toplama eşit olduğu için Ocak ayındaki gelir vergisi matrahına eşittir. İşe ilk girişi yapılan ve o sene başka bir yerden kazanç sağlamamış kişi için de işe girdiği ilk ay, kümülatif vergi matrahı, gelir vergisi matrahına eşittir. Kümülatif gelir vergisi matrahı, her sene yılbaşında sıfırlanır.

Kümülatif gelir vergisi matrahı nasıl hesaplanır?

Kümülatif vergi matrahı hesaplanırken önce çalışanın brüt ücreti üzerinden işsizlik sigortası ve GSS payı düşürülür. Elde edilen ücret, çalışanın vergi matrahıdır.

Gelir vergisi hesaplama formülü

Gelir Vergisi Matrahı = Brüt Ücret – (SGK primi + İşsizlik Primi + Vergi istisnaları)
Ayrıca gelir vergisi matrahı üzerinden gelir vergisi kesilir. Gelir vergisi oranına karar verilirken personelin yıl içindeki gelir vergisi matrahları toplamı üzerinden işlem yapılır.

Örneğin, 9.000 TL brüt ücret ile çalışan bir kişinin vergi matrahı aşağıdaki şekilde hesaplanır;

  • GSS(Genel Sağlık Sigortası) kesintisi (%14): 9.000 X %14 = 1.260 TL
  • İşsizlik Sigortası İşçi Payı kesintisi (%1): 6.000 X %1 = 90 TL
  • Brüt ücret – (GSS + işsizlik sigortası işçi payı) = Gelir Vergisi Matrahı
  • 9.000 – (1.260+90) = 7.650 TL'dir.

7.650 TL çalışanın Ocak ayına ilişkin vergi matrahıdır. Şubat ayı içinde aynı şekilde hesaplama yapılır. Şubat ayında elde edilen matrah Ocak ayında hesaplanan matraha ilave edilir. Her ay eklenerek bulunan yeni vergi matrahı çalışanın kümülatif vergi matrahıdır. Çalışana ait gelir vergisi oranı, kümülatif vergi matrahı olan 7.650 TL üzerinden hesaplanır.

Kümülatif vergi matrahı taşınır mı?

  • Bir takvim yılı içinde iş değişikliği yapan bir çalışan, önceki işi nedeniyle oluşan kümülatif vergi matrahını yeni iş yeri ile bağdaştıramaz. Yani çalışan başka işverenlere ait iş yerleri arasında geçiş yaptığı zaman kümülatif gelir vergisi matrahı taşınamaz.
  • Şayet çalışan aynı işverene ait başka bir iş yerine geçiş yaparsa kümülatif vergi matrahının taşınması söz konusudur.
  • Çalışan aynı anda farklı işverenlere ait farklı iş yerlerinde çalışarak kazanç elde ediyorsa söz konusu gelirler ayrı ayrı vergilendirilir. Bu durumda da vergi matrahının birleştirilmesi veya taşınması mümkün değildir.

Ödemelerde Kripto Varlıkların (Paraların) Kullanılmamasına Dair Yönetmelik Yayınlandı!

 16 Nisan 2021 Cuma

TCMB tarafından Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik yayınladı

Devamı

e-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sistemlerine Yükleme Tarihleri

 15 Nisan 2021 Perşembe

e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB'in bilgi işlem sistemlerine aktarım tarihleri.

Devamı

CRM Programıyla Pazarlama Bütçe Yönetimi Nasıl Yapılır?

 14 Nisan 2021 Çarşamba

CRM sistemleriyle, müşteri adaylarını hızlıca ön değerlendirmeden geçirerek nitelikli müşteri adaylarını ayırabilirsiniz.

Devamı

B2B CRM Nedir? B2B CRM Şirketlere Ne Sağlar?

 14 Nisan 2021 Çarşamba

B2B CRM, Kurumsal satış yapan şirketler arası Müşteri İlişkileri Yönetimi anlamındadır.

Devamı

Sağlık Sektörünün 2021 Yılında e-Defter Uygulamasına Geçiş Yapması Zorunlu Mu?

 10 Nisan 2021 Cumartesi

e-Fatura mükellefleri aynı zamanda e-Defter uygulamasına da geçiş yapmak zorundalar.

Devamı

Eczanelerde e-Fatura Zorunluluğu 2021? Eczanelerde e-Defter Uygulaması Ne Zaman Başlayacak?

 10 Nisan 2021 Cumartesi

Eczaneler ve ecza depoları da 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle e-Fatura uygulaması zorunlu oldu.

Devamı

Medikal Sektörde e-Fatura Zorunluluğu Nedir? Sağlık Sektöründe e-Fatura Zorunluluğu Ne Zaman Başlıyor?

 10 Nisan 2021 Cumartesi

Sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç temin edenlere e-Fatura'ya geçiş zorunluluğu.

Devamı

İade Faturası Nedir? İade Faturası Nasıl Kesilir?

 9 Nisan 2021 Cuma

Müşterinin satın aldığı ürünü iade etmesi durumunda kesilen faturaya iade faturası denir.

Devamı

e-Müstahsil Makbuzu Başvurusu Nasıl Yapılır?

 9 Nisan 2021 Cuma

e-Müstahsil Makbuzu yararlanma yöntemleri nelerdir? e-Müstahsil Makbuzu başvurusu nasıl yapılır?

Devamı

e-Ticaret Entegrasyonlu Ön Muhasebe Programı Nedir? Nasıl Tutulur?

 9 Nisan 2021 Cuma

Ön muhasebe programları e-ticaret yapan işletmelerin muhasebe gereksinimlerine uygun tasarlanmıştır.

Devamı

Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar Nelerdir?

 3 Nisan 2021 Cumartesi

Kurumlar vergisinde istisna ve indirimler nedir? Kurumlar vergisinde uygulanan istisnalar neler?

Devamı

Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Kurumlar! Kurumlar Vergisinde Muafiyetler Nedir?

 3 Nisan 2021 Cumartesi

K. vergisinden muaf olan kooperatifler neler? Kurumlar vergisinden muaf olan iktisadi ve kamu müesseseleri?

Devamı

Kurumlar Vergisinden İndirilecek Giderler Nelerdir?

 3 Nisan 2021 Cumartesi

Safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi K. ve Kurumlar Vergisi K. göre bazı indirimler yapılmaktadır.

Devamı

Gayrimenkul Sermaye İradı Nedir? Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası Nedir?

 3 Nisan 2021 Cumartesi

Mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirlere gayrimenkul sermaye iradı denir.

Devamı

Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı! 2021 Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi

 1 Nisan 2021 Perşembe

Kurumlar vergisi beyannamesi 1-30 Nisan 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda verilecektir.

Devamı
WhatsApp