Kişisel Verilerin Silinmesi Nedir? Kişisel Veriler Nasıl Anonim Hale Getirilir?

Kişisel Verilerin Silinmesi Nedir? Kişisel Veriler Nasıl Anonim Hale Getirilir?

Kişisel verilerin silinmesi nedir?

Bahsi geçen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından herhangi bir biçimde erişilemez ve kullanılamaz duruma getirilmesidir. Veri sorumlusu, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılarca ulaşılamaz ve kullanılamaz olması için her türlü teknik ve idari önlemleri almakla yükümlüdür.

Kişisel verilerin imhası nedir?

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesine kişisel verilerin imhası denilmektedir.

Kişisel verilerin silinmesi hangi aşamalardan oluşur?

 • Kişisel veriler belirlenir,
 • İlgili kullanıcılar belirlenir,
 • Kullanıcıların erişim yöntemleri belirlenir,
 • Son olarak da veriler silinir.

Kişisel verilerin yok edilmesi nedir?

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin herhangi bir biçimde erişilemez, geri getirilemez ve yeniden kullanılamaz duruma getirilmesidir. Veri sorumluları kişisel verilerin yok edilmesiyle alakalı her türlü teknik ve idari önlemleri almakla sorumludur.

Kişisel verilerin yok edilmesi işlemi nasıl yapılır?

Kişisel verilerin yok edilmesi için verilerin olduğu bütün kopyalar belirlenir ve verilerin bulunduğu sistemlerin çeşidine göre manyetize etme, fiziksel olarak yok etme, üstüne yazma vb. metotlar kullanılır.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi nedir?

Kişisel verilerin diğer verilerle eşleştirilse bile herhangi bir şekilde kimliği belirli ya da belirlenebilir bir gerçek kişiyle bağdaştırılamayacak duruma getirilme işlemidir. Veri üzerinden bir izleme yapılarak diğer verilerle eşleştirme ve desteklemenin ardından verinin kime ait olduğu belirleniyorsa, bu veri anonim olarak kabul edilmez. Anonim hale getirilen veri, kişisel veri vasıflarını yitirdiğinden, Kanun hükümleri çerçevesinde değerlendirilmez.

Kişisel veriler hangi koşullarda silinir, imha edilir veya anonim hale getirilir?

Kişisel veriler, işlenmesini gerektiren nedenlerin ortadan kalkması durumunda, doğrudan ya da ilgili kişinin isteği üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİ ANONİM HALE GETİRME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Değer düzensizliği sağlamayan anonim hale getirme yöntemleri:

 • Değişkenleri Çıkartma
 • Kayıtları Çıkartma
 • Alt ve Üst Sınır Kodlama
 • Bölgesel Gizleme
 • Örnekleme

Değer düzensizliği sağlayan anonim hale getirme yöntemleri:

 • Mikro-Birleştirme
 • Veri Değiş-Tokuşu
 • Gürültü Ekleme
 • Tekrar Örnekleme

Anonim hale getirmeyi kuvvetlendirici istatistik yöntemleri:

 • K-Anonimlik
 • L-Çeşitlilik
 • T-Yakınlık

Kişisel veriler kaç yıl süreyle saklanır? Kişisel veriler ne zaman silinir?

 • Periyodik imhanın yapılacağı tarih, veri sorumlusunca kişisel veri saklama ve imha politikasında açıklanır. Söz konusu süre altı aydan fazla olamaz.
 • Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlama yükümlülüğü bulunmayan veri sorumlusu, kişisel verileri silme, yok etme ya da anonim hale getirme yükümlülüğünün oluştuğu tarihten itibaren üç ay içinde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.
 • Kurul, telafisi zor ya da olanaksız zararların meydana gelmesi ve aleni şekilde hukuka aykırılık olması durumunda, söz konusu süreleri kısaltabilir.

Kişisel verileri ilgili kişinin istemesi halinde silme ve yok etme süresi ne kadar?

 • Kişisel verileri işleme koşulları ortadan kalkmış ise; veri sorumlusu talebe mevzu verileri imha eder. Veri sorumlusu, talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandırmak ve ilgili kişiye bilgi vermek zorundadır.
 • Kişisel verileri işleme koşulları ortadan kalkmış ve talebe mevzu olan verileri üçüncü kişilere aktarılmışsa veri sorumlusu bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak zorundadır.
 • Kişisel verileri işleme koşullarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep veri sorumlusu tarafından gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilmek zorundadır.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik'e ulaşmak için tıklayınız.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Veri Sorumlusu Kimdir? Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri Nedir?

 27 Temmuz 2021 Salı

Veri sorumlusu kimdir? Veri işleyen kimdir? Aydınlatma yükümlülüğü nedir? Veri Sorumlusu Sicili nedir?

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

 16 Temmuz 2021 Cuma

2010'da kişilerin kendisiyle ilgili verilerin korunmasını isteme hakkı anayasal bir hak olarak güvence altına alındı.

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun Amacı Nedir?

 14 Temmuz 2021 Çarşamba

KVKK ile kişisel verilerin modern standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır.

Devamı

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir? Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir?

 13 Temmuz 2021 Salı

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenmesi yasaktır.

Devamı

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir? Kişisel Verilerin Açık Rıza Haricinde İşlenme Şartları Nedir?

 9 Temmuz 2021 Cuma

Kişisel verilerin işlenmesi esnasında yasadaki temel ilkelere uygun hareket edilmelidir.

Devamı

Güvenli Mobil Ödeme ve e-Belge Yönetim Sistemine Nasıl Başvuru Yapılır?

 9 Temmuz 2021 Cuma

GMÖEBYS uygulaması başvurusunu, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapabilirsiniz.

Devamı

Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı!

 9 Temmuz 2021 Cuma

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi yayımlandı.

Devamı

Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı!

 9 Temmuz 2021 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Yapılandırma Kanunu Rehberi yayınlandı.

Devamı

e-Defter Verme Süreleri Ertelendi

 8 Temmuz 2021 Perşembe

e-Defter Verme Süreleri 2021. e-Defteri Geç gönderme veya Göndermeme Cezaları

Devamı

Kişisel Verilerin Silinmesi Nedir? Kişisel Veriler Nasıl Anonim Hale Getirilir?

 6 Temmuz 2021 Salı

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesine kişisel verilerin imhası denilmektedir

Devamı
WhatsApp