Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun Amacı Nedir?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun Amacı Nedir?

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile kişisel verilerin modern standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır.

Kanun öncelikle özel hayatın gizliliğini, kişisel verilerin işlenme koşullarını, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını, veri güvenliğinin sağlanması ve verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin sorumlulukları ile uymaları gereken usul ve esasları düzenlemektedir.

Ayrıca kişisel verilerin sınırsız biçimde ve rastgele toplanmasının, yetkisi olmayan kişilerin erişimine açılmasının, ifşası ya da maksat veya kötüye kullanımı neticesi kişilik haklarının ihlal edilmesinin engellenmesi amaçlanmaktadır.

Kişisel verilerin hangi koşullarda işlenebileceği ve hangi koşullarda işlenemeyeceği konularını denetim altına alma gayesi güden yasa, kişisel verilerin işlenmesiyle alakalı denetim mekanizmaları sağlayarak, verilerin kanuna aykırı biçimde işlenmesini engellemeyi amaçlamaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun Amacı Nedir?

  • Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak,
  • Verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin sorumlulukları ile uymaları gereken usul ve esasları düzenlemek.
  • Kişilerin mahremiyetini korumak,
  • Kişisel veri güvenliğini sağlamak,

KVKK kanununa ulaşmak için tıklayınız.

 

Açık Rıza Unsurları Nedir? KVKK Açık Rıza Aranmayan Durumlar Nelerdir?

 31 Temmuz 2021 Cumartesi

Açık rıza, ilgili kişinin verilerinin işlenmesi konusunda hür iradesiyle ve yalnızca o işlemle sınırlı olmak şartıyla..

Devamı

Veri Sorumlusu Kimdir? Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri Nedir?

 27 Temmuz 2021 Salı

Veri sorumlusu kimdir? Veri işleyen kimdir? Aydınlatma yükümlülüğü nedir? Veri Sorumlusu Sicili nedir?

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

 16 Temmuz 2021 Cuma

2010'da kişilerin kendisiyle ilgili verilerin korunmasını isteme hakkı anayasal bir hak olarak güvence altına alındı.

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun Amacı Nedir?

 14 Temmuz 2021 Çarşamba

KVKK ile kişisel verilerin modern standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır.

Devamı

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir? Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir?

 13 Temmuz 2021 Salı

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenmesi yasaktır.

Devamı

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir? Kişisel Verilerin Açık Rıza Haricinde İşlenme Şartları Nedir?

 9 Temmuz 2021 Cuma

Kişisel verilerin işlenmesi esnasında yasadaki temel ilkelere uygun hareket edilmelidir.

Devamı

Güvenli Mobil Ödeme ve e-Belge Yönetim Sistemine Nasıl Başvuru Yapılır?

 9 Temmuz 2021 Cuma

GMÖEBYS uygulaması başvurusunu, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapabilirsiniz.

Devamı

Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı!

 9 Temmuz 2021 Cuma

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi yayımlandı.

Devamı

Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı!

 9 Temmuz 2021 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Yapılandırma Kanunu Rehberi yayınlandı.

Devamı

e-Defter Verme Süreleri Ertelendi

 8 Temmuz 2021 Perşembe

e-Defter Verme Süreleri 2021. e-Defteri Geç gönderme veya Göndermeme Cezaları

Devamı
WhatsApp