e-Fatura Mükellefleri Mali Mührün Arızalanması Durumunda Ne Yapmalıdır?

e-Fatura Mükellefleri Mali Mührün Arızalanması Durumunda Ne Yapmalıdır?

e-Fatura mükellefleri gerek kendi sistemlerinde gerekse e-Fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti olması halinde fatura düzenleyebilmek için gerektiği kadar matbu fatura bulundurmak zorundadır.

Mali Mührü arızalanan e-Fatura mükellefleri, yeni Mali Mühürlerini temin edinceye kadar "kendi sistemlerinde arıza veya kesinti durumunun bulunması" sebebiyle, kağıt fatura düzenleyebilirler. e-Arşiv uygulamasından özel entegrasyon yöntemi ile faydalanan mükellefler ise e-Arşiv Fatura düzenleyebilirler.

Durumu anlatan bir dilekçeyle GİB'na yazılı başvuruda bulunan ve uygulamadan portal yöntemi ile faydalanan mükelleflere, GİB tarafından portal uygulamasına girebilmeleri ve kendilerine düzenlenen faturalara erişebilmeleri için geçici kullanıcı adı ve şifre verilmektedir.
Fakat bu zaman zarfında düzenlenen matbu faturaların yetkili makamlara ibrazı durumunda, işlemin esas mahiyeti hakkında izahat verme ve Mali Mühürlerinde arıza olduğunun durumu tevsik edici başkaca belgelerle (Tübikat KamuSM'ye yapılan başvuruya ilişkin dilekçe, GİB'e yapılan bildirime ait dilekçe vs.) tevsik etme sorumluluğu mükellefe aittir.

Ayrıca mükellefler bu tarz sorunlarla karşılaşmamak için birden çok Mali Mühür temin etme imkanına sahiptirler.

mysoft e-fatura-banner-3

e-Fatura Mükellefi Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi veya Perakende Satış Fişi Kullanabilir Mi?

 17 Haziran 2021 Perşembe

Fatura mükelleflerinin fatura yerine perakende satış fişi kullanmaları halinde, perakende satış fişleri geçerli değildir

Devamı

Vergi ve Matrah Artırımı Nedir? Matrah Artırımı Nasıl Yapılır?

 16 Haziran 2021 Çarşamba

Matrah artırımı, vergi denetlemelerinden ilave vergi ödeyerek muaf tutulmanızı sağlayan uygulamadır.

Devamı

2021 Vergi Borcu Yapılandırma Kanunu Yürürlüğe Girdi! Vergi Borcu Yapılandırma Başvurusu Nasıl Yapılır?

 9 Haziran 2021 Çarşamba

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 7326 sayılı kanun yürürlüğe girdi.

Devamı

Sağlık Sektörünün 2021 Yılında e-Defter Uygulamasına Geçiş Yapması Zorunlu Mu?

 3 Haziran 2021 Perşembe

e-Fatura mükellefleri aynı zamanda e-Defter uygulamasına da geçiş yapmak zorundalar.

Devamı

Eczanelerde e-Fatura Zorunluluğu 2021? Eczanelerde e-Defter Uygulaması Ne Zaman Başlayacak?

 3 Haziran 2021 Perşembe

Eczaneler ve ecza depoları da 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle e-Fatura uygulaması zorunlu oldu.

Devamı

Medikal Sektörde e-Fatura Zorunluluğu Nedir? Sağlık Sektöründe e-Fatura Zorunluluğu Ne Zaman Başlıyor?

 3 Haziran 2021 Perşembe

Sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç temin edenlere e-Fatura'ya geçiş zorunluluğu.

Devamı

Kliniklere e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 2 Haziran 2021 Çarşamba

SGK ile sözleşme imzalayan Klinikler, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçiş yapacaklar.

Devamı

Fizik Tedavi Merkezlerine e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 2 Haziran 2021 Çarşamba

SGK ile sözleşme imzalayan Fizik Tedavi Merkezleri, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren e-Fatura geçişi yapacaklar.

Devamı

Optisyenlere e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 2 Haziran 2021 Çarşamba

SGK ile sözleşme imzalayan Optisyenlik firmaları 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren e-Fatura geçişi yapacaklar.

Devamı

KDV Tevkifatı İle İlgili Değişiklik Yapıldı

 2 Haziran 2021 Çarşamba

Katma Değer Vergisi tevkifatı ile ilgili değişiklikler yapıldı

Devamı
WhatsApp