e-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sistemlerine Yükleme Tarihleri

e-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sistemlerine Yükleme Tarihleri

Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile "Form Ba-Bs" bildirimlerinin verilme ve e-Defterlerin/e-Beratların oluşturulma, imzalanma ve yüklenme süreleri uzatıldı.

22 Nisan 2021 tarihli ve 133 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

 • 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2021 Çarşamba günü sonuna kadar,
 • 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar,
 • 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar, uzatıldı.

Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız. 

2020 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylık dönemleri için e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB'in bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları:

2020 YILI YÜKLEME TERCİHİ AYLIK OLAN MÜKELLEFLER

Dönem Ekim 2020

 • Berat yükleme zamanı (Gerçek kişi mükellefler) 1 Şubat 2021
 • Aktarım Zamanı 15 Nisan 2021'e kadar

Dönem Ekim 2020

 • Berat yükleme zamanı (Tüzel kişi mükellefler) 1 Şubat 2021
 • Aktarım Zamanı 17 Mayıs 2021'e kadar

Dönem Kasım 2020

 • Berat yükleme zamanı (Gerçek kişi mükellefler) 1 Mart 2021
 • Aktarım Zamanı 15 Nisan 2021'e kadar

Dönem Kasım 2020

 • Berat yükleme zamanı (Tüzel kişi mükellefler) 1 Mart 2021
 • Aktarım Zamanı 17 Mayıs 2021'e kadar

Dönem Aralık 2020

 • Berat yükleme zamanı (Gerçek kişi mükellefler)
 • Aktarım Zamanı 15 Nisan 2021'e kadar

2020 YILI YÜKLEME TERCİHİ 3 AYLIK OLAN MÜKELLEFLER

2020 yılı Ekim, Kasım ve Aralık 3 aylık dönemleri için e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB'in bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları:

Dönem Ekim-Kasım-Aralık 2020

 • Berat yükleme zamanı (Gerçek kişi mükellefler) Gelir vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar (31 Mart 2021)
 • Aktarım Zamanı 15 Nisan 2021'e kadar

Dönem Ekim-Kasım-Aralık 2020

 • Berat yükleme zamanı (Tüzel kişi mükellefler) Kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar (30 Nisan 2021)
 • Aktarım Zamanı 17 Mayıs 2021'e kadar

2020 / Ekim – Kasım – Aralık dönemleri aktarım zamanı tüzel kişi mükellefler için e-Defter berat dosyalarının yüklenme süresi ile uyumlu hale getirilmiştir.

e-defter-kampanya1

2021 YILI YÜKLEME TERCİHİ AYLIK OLAN MÜKELLEFLER

2021 yılı aylık olarak berat dosyası yükleyenler için e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere GİB'in bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları:

Dönem Ocak 2021

 • Berat yükleme zamanı 2021 Nisan ayı sonu
 • Aktarım zamanı 17 Mayıs 2021'e kadar

Dönem Şubat 2021

 • Berat yükleme zamanı 2021 Mayıs ayı sonu
 • Aktarım zamanı 15 Haziran 2021'e kadar

Dönem Mart 2021 

 • Berat yükleme zamanı 2021 Haziran ayı sonu
 • Aktarım zamanı 16 Temmuz 2021'e kadar

Dönem Nisan 2021

 • Berat yükleme zamanı 2021 Temmuz ayı sonu
 • Aktarım zamanı 16 Ağustos 2021'e kadar

Dönem Mayıs 2021

 • Berat yükleme zamanı 2021 Ağustos ayı sonu
 • Aktarım zamanı 15 Eylül 2021'e kadar

Dönem Haziran 2021

 • Berat yükleme zamanı 2021 Eylül ayı sonu
 • Aktarım zamanı 15 Ekim 2021'e kadar

Dönem Temmuz 2021

 • Berat yükleme zamanı 2021 Ekim ayı sonu
 • Aktarım zamanı 15 Kasım 2021'e kadar

Dönem Ağustos 2021 

 • Berat yükleme zamanı 2021 Kasım ayı sonu
 • Aktarım zamanı 15 Aralık 2021'e kadar

Dönem Eylül 2021

 • Berat yükleme zamanı 2021 Aralık ayı sonu
 • Aktarım zamanı 17 Ocak 2022'ye kadar

Dönem Ekim 2021

 • Berat yükleme zamanı 2022 Ocak ayı sonu
 • Aktarım zamanı 15 Şubat 2022'ye kadar

Dönem Kasım 2021

 • Berat yükleme zamanı 2022 Şubat ayı sonu
 • Aktarım zamanı 15 Mart 2022'ye kadar

Dönem Aralık 2021 (Gerçek kişiler)

 • Berat yükleme zamanı 2022 Mart ayı sonu
 • Aktarım zamanı 15 Nisan 2022'ye kadar

Dönem Aralık 2021 (Tüzel kişiler)

 • Berat yükleme zamanı 2022 Nisan ayı sonu
 • Aktarım zamanı 16 Mayıs 2022'ye kadar

2021 YILI YÜKLEME TERCİHİ 3 AYLIK OLAN MÜKELLEFLER

2021 yılı 3 aylık olarak berat dosyası yükleyenler için e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere GİB'in bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları:

Dönem Ocak-Şubat- Mart 2021

 • Berat yükleme zamanı 2021 Mayıs ayı sonu
 • Aktarım Zamanı 15 Haziran 2021'e kadar

Dönem Nisan-Mayıs-Haziran 2021

 • Berat yükleme zamanı 2021 Ağustos ayı sonu
 • Aktarım Zamanı 15 Eylül 2021'e kadar

Dönem Temmuz-Ağustos-Eylül 2021

 • Berat yükleme zamanı 2021 Kasım ayı sonu
 • Aktarım Zamanı 15 Aralık 2021'e kadar

Dönem Ekim-Kasım-Aralık 2021

 • Berat yükleme zamanı (Gerçek kişi mükellefler) Gelir vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar (31 Mart 2022)
 • Aktarım Zamanı 15 Nisan 2022'ye kadar

Dönem Ekim-Kasım-Aralık 2021

 • Berat yükleme zamanı (Tüzel kişi mükellefler) Kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar (30 Nisan 2022)
 • Aktarım Zamanı 16 Mayıs 2022'ye kadar

GİB tarafından yayımlanacak sirküler ile e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme sürelerinin uzatılması durumunda aktarım zamanın hesabında, ilgili sirkülerde belirlenecek tarihi izleyen 15 inci günün sonu (resmi tatile denk geldiği durumlarda tatil bitimini izleyen ilk iş günü sonu) aktarım zamanının sonu olarak dikkate alınacaktır.

e-Defter Berat dosyalarının ikincil kopyalarının yükleme zamanları ile ilgili ayrıntılı bilgiye GİB tarafından yayınlanan Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

e-defter-kampanya1

e-Arşiv Fatura ve e-SMM İptal, İhtar, İtiraz Bildirim Kılavuzu Yayımlandı

 4 Mayıs 2021 Salı

e-Arşiv Uygulamaları (e-Arşiv Fatura, e-SMM) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu yayımlandı.

Devamı

Gelir ve Kurum Geçici Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

 4 Mayıs 2021 Salı

Gelir ve Kurum Geçici Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı.

Devamı

Esnaf ve Sanatkara Verilen Desteklerin Süresi 1 Ay Uzatıldı

 3 Mayıs 2021 Pazartesi

Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilen desteklerin süresi 1 ay uzatıldı.

Devamı

KOSGEB 3 Yıl Geri Ödemesiz Kredi Başvuru Şartları Neler? KOSGEB Faizsiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

 2 Mayıs 2021 Pazar

Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler ise 75 bin liraya kadar destekten faydalanabilecek.

Devamı

Vergi Muafiyeti Tebliği Yayımladı! Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 314

 30 Nisan 2021 Cuma

Evlerde ürettikleri malları, internet ve benzeri ortamlar üzerinden satanlara sağlanacak vergi muafiyeti şartları.

Devamı

İşten Çıkarma Yasağı Uzatıldı

 30 Nisan 2021 Cuma

İşten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Devamı

Düzeltme Beyannamesi Nedir? Düzeltme Beyannamesi Nasıl Verilir?

 30 Nisan 2021 Cuma

Beyanname düzeltme işlemini yasal süresini geçtikten sonra yapmanız halinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Devamı

SGK'ya e-Fatura Nasıl Kesilir? SGK e-Fatura İptali Nasıl Yapılır?

 30 Nisan 2021 Cuma

SGK'ya gönderilen e-Faturalar, SGK'ca kontrol edilerek, formata uygun olmayan faturalar kabul edilmemektedir.

Devamı

e-Belgelere İlişkin İptal, İtiraz, İhbar ve İhtarların GİB'e Bildirilmesi Zorunluluğu

 26 Nisan 2021 Pazartesi

e-Belgelere ilişkin iptal, itiraz, ihbar ve ihtarların elektronik ortamda GİB'e bildirilmesi 1 Mayıs 2021'den sonra zorunlu oldu

Devamı

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir? Kimler Faydalanabilir?

 23 Nisan 2021 Cuma

Covid-19 ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında, Kısa çalışma ödeneği ve başvuru süresi uzatıldı!

Devamı