Düzeltme Beyannamesi Nedir? Düzeltme Beyannamesi Nasıl Verilir?

Düzeltme Beyannamesi Nedir? Düzeltme Beyannamesi Nasıl Verilir?

Düzeltme beyannamesi nedir?

Yasal süresi içinde verilen bir beyannamenin eksik ya da hatalı olması durumunda, mükellef tarafından yasal süre geçmeden ya da yasal süre geçtikten sonra söz konusu hata veya eksiklikleri düzeltici nitelikte yeni bir beyanname verilebilir. Öte yandan yasal süresi geçtikten sonra verilen bir beyannamede yer alan hata veya eksikliklerin giderilmesi maksadıyla da yeni beyanname verilebilmektedir.

Kanuni süresi içerisinde ya da kanuni süresi geçtikten sonra verilmiş olan ilk beyannamelerdeki hata ya da eksiklikleri düzeltmek maksadıyla, ilk beyannameye ek olacak şekilde "ek beyanname" olarak veya ilk beyanı kapsayacak şekilde "düzeltme beyannamesi" olarak verilebilmektedir.

Gerçek vergi matrahı üstünden lüzumlu tarhiyatın yapılması için; daha önce verilmiş olan beyannamedeki hata ya da eksikliklerle alakalı verilecek düzeltme beyannamelerinin, daha önce verilen beyannamedeki bilgileri de kapsayacak biçimde verilmesi gerekmektedir.

Düzeltme beyannamelerinin; daha önce verilmiş beyannamedeki matrah ya da vergiyi azaltıcı, sonraki döneme devredilen vergiyi artırıcı, mahsup, tecil veya iade tutarını artırıcı nitelikte olması halinde konuyu açıklayan bir dilekçe ekinde verilmesi icap etmektedir.

Düzeltme beyannamesi nasıl verilir?

Hatalı olan beyannameyi elektronik ortamda verdiyseniz düzeltme beyannamesini de elektronik ortamda vermeniz gerekir. Şayet hatalı beyannameyi matbu ortamda verdiyseniz düzeltme beyannamesini de matbu ortamda vermeniz gerekmektedir.

Düzeltme beyannamesinin hata ve eksikliklerin görülecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Düzeltme beyannamesi ile beraber beyanı artırıcı bir etki oluşmuş ise iki tahakkukun farkı kadar bir tahakkuk fişi düzenlenir. Şayet düzeltme beyannamesi beyanı azaltıcı olarak verildiyse elektronik ortamda kabul edilir ve damga vergisinden oluşan bir tahakkuk fişi düzenlenir.

Bu işlemin ardından kağıt beyannamedeki lüzumlu düzeltme işlemleri, vergi dairesi tarafından yapılır.

Elektronik ortamda düzenlenen beyanname düzeltme işlemleri, ilgili beyanname düzenleme programı ile yapılmaktadır.

Düzeltme beyannamesi dilekçesi

Düzeltme beyannamesini Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Düzeltme Beyannamesi Verme Dilekçesini" doğru ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra GİB'e göndermeniz gerekmektedir.

Düzeltme Beyannamesi Verme Dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.

Muhtasar beyanname düzeltmesi nasıl yapılır?

Muhtasar beyannameleri, SGK bildirimleri ile aynı ekrandan "MuhSGK" yapılmaktadır. Düzeltme beyannamesini de aynı ekrandan gerçekleştirebilirsiniz.

Vergi kesintilerine ilişkin düzeltmeler nasıl yapılır?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin vergi kesintileri ile alakalı hesap hatası, eksik beyan, T.C.K.N. vb. kritik bilgilerde hata yapılması durumunda düzeltme beyannamesi verilmesi zorunludur. Düzeltme yapılırken bilgiler doğru ve eksiksiz şekilde tekrardan yazılmalıdır. Düzeltme beyannamesinin vergi dairesine ulaşmasıyla beraber vergi kesintilerinde eski beyanname geçersiz olur.

Yapılan düzeltme matrah artırıcı etkideyse uygulama; düzeltme beyannamesinde açıklanan matrah ve eski beyanname arasındaki fark kadar tahakkuk düzenler. Bu yüzden, iki beyannamenin de tahakkuku geçerli olur.

Yapılan düzeltme beyannamesi matrah azaltıcı etkiye sahipse uygulama; tahakkuku sıfır olarak kabul eder. Yapılan düzenleme, geçerli bir mazereti var ise ve belgeye dayalı ise tahakkuk vergi dairesince düzeltilir.

SGK bildirimlerine ilişkin düzeltmeler nasıl yapılır?

SGK bildirimlerinde hata yapılmışsa düzeltme "Sigortalı Çalışan Bilgileri" tablosunda, iptal etmek veya ilave etmek istenilen bilgilerin girilmesiyle yapılmaktadır.

Düzeltme, sadece prim ve hizmet bilgileriyle ilgiliyse ve vergi kesintileriyle ilgili herhangi bir düzeltmeye gerek yoksa, vergi kesintileriyle ilgili daha önceki beyannamede belirtilen bilgilerin düzeltme beyannamesinde de yer alması gerekmektedir.

Geriye dönük KDV beyannamesi düzeltmesi nasıl yapılır?

Geriye dönük bir KDV beyannamesinde düzeltme yapılması gerekliyse; hatalı olan beyanname ile son düzenlenen beyanname arasında başka beyannameler de varsa, tüm beyannameler için düzeltme beyannamesinin oluşturulması gerekmektedir.

Şayet düzeltmelerden sonra ödenmesi gereken vergi çıkmadıysa her dönem için ayrı düzeltme beyannamesi hazırlamaya gerek yoktur. Düzeltmenin yapıldığı dönem ile son vergilendirme dönemine ilişkin düzeltme beyannamesi verilmesi kafidir.

Daha önceki dönemler için hazırlanan düzeltme beyannamesi yasal süre dışında olduğu için usulsüzlük cezası kesilmesi söz konusudur.

Gelir vergisi beyannamesinde düzeltme nasıl yapılır?

Gelir vergisi beyannamesinde hatalı ve eksik bölümler var ise defter beyan sistemi üzerinden gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz. Düzeltme beyannamesinin, önceki beyannameyi de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve ilgili birime gönderilmesi gerekmektedir.

Beyanname sorgulama nasıl yapılır?

Beyanname sorgulama işlemi 3 farklı yöntemle yapılmaktadır.

aracılığıyla beyannamelerinizi sorgulayabilirsiniz.

Düzeltme beyannamesi cezası ne kadar?

Beyanname düzeltme işlemini yasal süresini geçtikten sonra yapmanız halinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Ayrıca düzeltme beyannamelerinin, önceki beyanname ya da beyannamelerdeki bilgileri kapsayacak nitelikte olmaması halinde de usulsüzlük cezası uygulanmaktadır.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

VERBİS Nedir? Ne İşe Yarar? VERBİS'e Nasıl Kayıt Olunur? VERBİS Kimlere Zorunlu?

 31 Temmuz 2021 Cumartesi

VERBİS, veri sorumlularının kişisel veriyi işlemeye başlamadan önce kayıt olmaları gereken sistemidir.

Devamı

Açık Rıza Unsurları Nedir? KVKK Açık Rıza Aranmayan Durumlar Nelerdir?

 31 Temmuz 2021 Cumartesi

Açık rıza, ilgili kişinin verilerinin işlenmesi konusunda hür iradesiyle ve yalnızca o işlemle sınırlı olmak şartıyla..

Devamı

Veri Sorumlusu Kimdir? Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri Nedir?

 27 Temmuz 2021 Salı

Veri sorumlusu kimdir? Veri işleyen kimdir? Aydınlatma yükümlülüğü nedir? Veri Sorumlusu Sicili nedir?

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

 16 Temmuz 2021 Cuma

2010'da kişilerin kendisiyle ilgili verilerin korunmasını isteme hakkı anayasal bir hak olarak güvence altına alındı.

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun Amacı Nedir?

 14 Temmuz 2021 Çarşamba

KVKK ile kişisel verilerin modern standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır.

Devamı

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir? Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir?

 13 Temmuz 2021 Salı

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenmesi yasaktır.

Devamı

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir? Kişisel Verilerin Açık Rıza Haricinde İşlenme Şartları Nedir?

 9 Temmuz 2021 Cuma

Kişisel verilerin işlenmesi esnasında yasadaki temel ilkelere uygun hareket edilmelidir.

Devamı

Güvenli Mobil Ödeme ve e-Belge Yönetim Sistemine Nasıl Başvuru Yapılır?

 9 Temmuz 2021 Cuma

GMÖEBYS uygulaması başvurusunu, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapabilirsiniz.

Devamı

Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı!

 9 Temmuz 2021 Cuma

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi yayımlandı.

Devamı

Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı!

 9 Temmuz 2021 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Yapılandırma Kanunu Rehberi yayınlandı.

Devamı
WhatsApp