Amortisman Nedir? Ne İşe Yarar? Amortisman Nasıl Hesaplanır?

Amortisman Nedir? Ne İşe Yarar? Amortisman Nasıl Hesaplanır?

Amortisman nedir?

Duran varlıkların yıpranma, aşınma ve eskime payına amortisman denir. Şirketlerin kullanmak üzere aldıkları varlıkların aşınması veya eskimesi halinde gösterilebilen gider payıdır.

Şirketlerin faaliyetlerini sürdürmek için satın aldıkları eşyalar zamanla deformasyona uğrar ve bu eşyaların ekonomik değeri azalır. Şirketinizdeki demirbaşların, belirli bir kullanımdan sonra yıpranması ya da eskimesi söz konusu olduğunda varlıkların ekonomik ömrü boyunca gider yazılması gerekir. Amortisman gideri, mali dönemlere bölünerek hesaplanır ve yazılır. Böylelikle varlıklar, kullanıldıkları muhasebe dönemlerine dağıtılmak suretiyle gider yazılmış olur.

Amortisman ayırma koşulları nedir?

  • Muayyen bir maddi varlığın şirkette 1 seneden fazla kullanılabilir halde olması,
  • Varlığın yıpranma, aşınma ya da eskime nedeniyle değerinin azalması,
  • Değerleme zamanında envantere dahil ve kullanıma hazır olması,
  • İktisadi kıymetin değerinin, 2021 yılı için belirlenen amortisman sınırını aşması gerekmektedir.

2021 Amortisman sınırı nedir?

1 Ocak 2021'den itibaren uygulanacak demirbaş ve amortisman sınırı 522 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1.500 TL olarak belirlendi. 2021 yılında KDV hariç 1.500 TL'nin altındaki demirbaş alımları doğrudan gider yazılabilmektedir.

2021 Amortisman oranları nedir?

2021 yılı Amortisman oranlarına ulaşmak için tıklayınız.

AMORTİSMAN NASIL HESAPLANIR?

Vergi Usul Kanunu'nun 315. maddesine göre amortismana tabi olan maddi varlıklar, Maliye Bakanlığı'nın belirlediği oranlar üzerinden hesaplanmaktadır. Amortisman hesabı için farklı metotlar kullanılmaktadır.

En çok kullanılan amortisman yöntemleri;

Normal amortisman yöntemi: Eşit miktarlı amortisman olarak da bilinen normal amortisman metodunda, amortisman tutarı varlığın tutarına sabit bir amortisman nispeti uygulanarak hesaplanmaktadır. Ya da tutar iktisadi ömre bölünmek suretiyle hesaplanır.

Azalan bakiyeler yöntemi: Hızlandırılmış amortisman yöntemi olarak da bilinen azalan bakiyeler metodunda varlıklar, normal amortismana nazaran 2 kat hızlı gider gösterilir. Amortisman hesabı, alış tutarından değil, yıl başına devreden net defter değerinden hesaplanır.

Fevkalade amortisman yöntemi:

Yangın, deprem, sel vb. doğal afet durumlarında varlıkların değerinin kısmen veya tamamen kaybolması durumunda uygulanmaktadır. Bu gibi durumlarda ilgili birimlere başvuru yaparak varlıkların belli bir bölümünün amortize edilmesi istenmektedir.

Binek araç amortismanı nedir? 2021 Binek araç amortismanı

Binek aracın satın alındığı tarihten itibaren dönem sonuna kadar geçen zaman üzerinden amortisman hesaplanır.

  • Binek otomobil ÖTV ve KDV gider yazma sınırı: 150.000 TL
  • Binek otomobil vergiler hariç (ÖTV+KDV) amortisman ayırma sınırı: 170.000 TL
  • Binek otomobil vergilerin maliyete eklenmesi halinde amortisman ayırma sınırı: 320.000 TL
  • Binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edilmesi durumunda: 320.000 TL
  • Aylık araç kiralama durumunda, gider yazma sınırı: 6.000 TL + KDV'dir.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

Veri Sorumlusu Kimdir? Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri Nedir?

 27 Temmuz 2021 Salı

Veri sorumlusu kimdir? Veri işleyen kimdir? Aydınlatma yükümlülüğü nedir? Veri Sorumlusu Sicili nedir?

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

 16 Temmuz 2021 Cuma

2010'da kişilerin kendisiyle ilgili verilerin korunmasını isteme hakkı anayasal bir hak olarak güvence altına alındı.

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun Amacı Nedir?

 14 Temmuz 2021 Çarşamba

KVKK ile kişisel verilerin modern standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır.

Devamı

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir? Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir?

 13 Temmuz 2021 Salı

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenmesi yasaktır.

Devamı

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir? Kişisel Verilerin Açık Rıza Haricinde İşlenme Şartları Nedir?

 9 Temmuz 2021 Cuma

Kişisel verilerin işlenmesi esnasında yasadaki temel ilkelere uygun hareket edilmelidir.

Devamı

Güvenli Mobil Ödeme ve e-Belge Yönetim Sistemine Nasıl Başvuru Yapılır?

 9 Temmuz 2021 Cuma

GMÖEBYS uygulaması başvurusunu, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapabilirsiniz.

Devamı

Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı!

 9 Temmuz 2021 Cuma

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi yayımlandı.

Devamı

Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı!

 9 Temmuz 2021 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Yapılandırma Kanunu Rehberi yayınlandı.

Devamı

e-Defter Verme Süreleri Ertelendi

 8 Temmuz 2021 Perşembe

e-Defter Verme Süreleri 2021. e-Defteri Geç gönderme veya Göndermeme Cezaları

Devamı

Kişisel Verilerin Silinmesi Nedir? Kişisel Veriler Nasıl Anonim Hale Getirilir?

 6 Temmuz 2021 Salı

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesine kişisel verilerin imhası denilmektedir

Devamı
WhatsApp