Mali Müşavir Kimdir? Mali Müşavir Ne İş Yapar? SMMM ve YMM Farkları Nelerdir?

Mali Müşavir Kimdir? Mali Müşavir Ne İş Yapar? SMMM ve YMM Farkları Nelerdir?

Mali Müşavir kimdir?

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, defterlerini tutmak, vergi beyannamelerini hazırlamak, mevzuata uygun olarak muhasebe denetimlerini uygulamak ve ilgili raporları hazırlamakla görevlendirilmiş kişilere Mali Müşavir denir.

Mali Müşavir ne iş yapar? Mali Müşavirin görevleri nedir?

Mali Müşavirlerin en temel işleri muhasebedir. 3568 sayılı Kanuna göre bir mali müşavirin görevi gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

 • Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterleri tutmak, bilanço, kar zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
 • Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
 • Ayrıca söz konusu belgelere dayanarak inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

Nasıl Mali Müşavir olunur?

Mali Müşavir olabilmek için hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarından en az lisans mezunu olmak ve mesleki yeterlilik sınavlarını kazanarak 3 yıl süreyle bu alanda staj yapmak gerekir. Yüksek lisans mezunları için staj süresi 2 yıldır. Staj bitiminde yeterlilik sınavına girilerek başarılı olunması durumunda Mali Müşavirlik ruhsatı almaya hak kazanılır. Ruhsat alan meslek mensupları bölgelerindeki meslek odalarına ve TÜRMOB'a kayıtlı olarak görev yaparlar.

Mali Müşavirler, kendi muhasebe bürolarını açabilirler veya şirketlerde, imza yetkilerini kullanarak ya da kullanmadan, çalışabilirler.

Meslek mensupları istemeleri halinde şirketlerinde vergi denetçisi ya da bağımsız denetçi olarak görev alabilirler. Bağımsız olarak kendi bürolarını açarak çalışmak isteyen mali müşavirlerin bağlı oldukları odadan tescil belgesi alması şarttır.

Mali Müşavir olmanın şartları nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler bölümlerinden birinden mezun olmak,
 • Lisans mezunları 3 yıl süreyle, yüksek lisans mezunları ise 2 yıl süreyle staj yapmak,
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Memuriyetten ihraç edilmemiş olmak,
 • Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak,
 • Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik sınavını başarı ile tamamlamak

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) kimdir?

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun hükümlerine göre herhangi bir işyerine bağlı kalmadan işlerini yürüten müşavirlere Serbest Muhasebeci Mali Müşavir denir.

SMMM'ler, gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin defterlerini tutar, bilanço, kâr-zarar tablosu, vergi beyannamesi vs. belgelerini düzenler.

İşletmelerin muhasebe sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunur, ilgili işletmelere finans, mali mevzuat gibi konularda destek olur. Ayrıca finansal konularda tahlil, denetim yapar, mali tablo vs. konularda görüş bildirir, bilirkişilik yapar.

Yeminli Mali Müşavir kimdir?

Söz konusu meslekte 10 seneyi tamamlayıp girdiği sınavda başarılı olan SMMM'ler Yeminli Mali Müşavir (YMM) unvanını alırlar. Yeminli Mali Müşavirliğe kabul edilenlerin fiilen görevlerine başlamadan önce Asliye Ticaret Mahkemesine yemin etmeleri gerekmektedir. Yemin metni 3568 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yer almaktadır.

Yeminli Mali Müşavir, bir şirketin mali belgelerinin doğruluğu ve düzeninden sorumludur. Muhasebe defteri tutmak haricinde mali müşavirlerin sahip olduğu tüm yetki ve sorumlulukları taşırlar. Mali müşavirden farklı olarak kendilerine tasdik yetkisi verilmiştir. Firmaların vergi, beyanname ve finansal kayıtlarının doğruluğunu devlet adına denetleme ve tasdik etme yetkileri bulunmaktadır.

Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir arasındaki farklar nelerdir?

 • Mali Müşavirlik meslek grupları içerisinde en yüksek mertebe Yeminli Mali Müşavirliktir.
 • Yeminli Mali Müşavir olmak için meslekte 10 yıl çalışmak gerekir.
 • Yeminli Mali Müşavirler mesleğe başlamadan önce yemin eder, SMMM'ler yemin etmez.
 • Yeminli Mali Müşavirler, defter tutmak haricinde Mali Müşavirlerin yaptığı tüm işleri yapabilirler.
 • YMM'lerin defter tutması yasaktır, SMMM'ler defter tutar.
 • Yeminli Mali Müşavirlerin tam tasdik yetkisi vardır. Tam tasdik, bir işletmenin muhasebe kayıtlarının, bu kayıtlara dair belgelerin, mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuata ve muhasebe ilkelerine uygunluğunu denetlemek onaylamaktır. YMM'ler, yemin ederek kendilerine verilen "tam tasdik" yetkisini devlet adına layığıyla yerine getireceklerini beyan ederler.
 • Yeminli Malî Müşavirler, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.

Mali Müşavirin hangi programları bilmesi gerekir?

Mali Müşavirlerin ön muhasebe ve genel muhasebe programlarını çok iyi derecede bilmesi gerekiyor. Muhasebe işlemlerinin neredeyse tamamı elektronik ortamda çok daha hızlı ve pratik bir şekilde yapılıyor. İnternet tabanlı ön muhasebe programları Mali Müşavirlerin iş yükünü büyük ölçüde hafifletiyor.

VERBİS Nedir? Ne İşe Yarar? VERBİS'e Nasıl Kayıt Olunur? VERBİS Kimlere Zorunlu?

 31 Temmuz 2021 Cumartesi

VERBİS, veri sorumlularının kişisel veriyi işlemeye başlamadan önce kayıt olmaları gereken sistemidir.

Devamı

Açık Rıza Unsurları Nedir? KVKK Açık Rıza Aranmayan Durumlar Nelerdir?

 31 Temmuz 2021 Cumartesi

Açık rıza, ilgili kişinin verilerinin işlenmesi konusunda hür iradesiyle ve yalnızca o işlemle sınırlı olmak şartıyla..

Devamı

Veri Sorumlusu Kimdir? Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri Nedir?

 27 Temmuz 2021 Salı

Veri sorumlusu kimdir? Veri işleyen kimdir? Aydınlatma yükümlülüğü nedir? Veri Sorumlusu Sicili nedir?

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

 16 Temmuz 2021 Cuma

2010'da kişilerin kendisiyle ilgili verilerin korunmasını isteme hakkı anayasal bir hak olarak güvence altına alındı.

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun Amacı Nedir?

 14 Temmuz 2021 Çarşamba

KVKK ile kişisel verilerin modern standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır.

Devamı

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir? Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir?

 13 Temmuz 2021 Salı

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenmesi yasaktır.

Devamı

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir? Kişisel Verilerin Açık Rıza Haricinde İşlenme Şartları Nedir?

 9 Temmuz 2021 Cuma

Kişisel verilerin işlenmesi esnasında yasadaki temel ilkelere uygun hareket edilmelidir.

Devamı

Güvenli Mobil Ödeme ve e-Belge Yönetim Sistemine Nasıl Başvuru Yapılır?

 9 Temmuz 2021 Cuma

GMÖEBYS uygulaması başvurusunu, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapabilirsiniz.

Devamı

Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı!

 9 Temmuz 2021 Cuma

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi yayımlandı.

Devamı

Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı!

 9 Temmuz 2021 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Yapılandırma Kanunu Rehberi yayınlandı.

Devamı
WhatsApp