Mali Müşavir Kimdir? Mali Müşavir Ne İş Yapar? SMMM ve YMM Farkları Nelerdir?

Mali Müşavir Kimdir? Mali Müşavir Ne İş Yapar? SMMM ve YMM Farkları Nelerdir?

Mali Müşavir kimdir?

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, defterlerini tutmak, vergi beyannamelerini hazırlamak, mevzuata uygun olarak muhasebe denetimlerini uygulamak ve ilgili raporları hazırlamakla görevlendirilmiş kişilere Mali Müşavir denir.

Mali Müşavir ne iş yapar? Mali Müşavirin görevleri nedir?

Mali Müşavirlerin en temel işleri muhasebedir. 3568 sayılı Kanuna göre bir mali müşavirin görevi gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

 • Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterleri tutmak, bilanço, kar zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
 • Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
 • Ayrıca söz konusu belgelere dayanarak inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

Nasıl Mali Müşavir olunur?

Mali Müşavir olabilmek için hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarından en az lisans mezunu olmak ve mesleki yeterlilik sınavlarını kazanarak 3 yıl süreyle bu alanda staj yapmak gerekir. Yüksek lisans mezunları için staj süresi 2 yıldır. Staj bitiminde yeterlilik sınavına girilerek başarılı olunması durumunda Mali Müşavirlik ruhsatı almaya hak kazanılır. Ruhsat alan meslek mensupları bölgelerindeki meslek odalarına ve TÜRMOB'a kayıtlı olarak görev yaparlar.

Mali Müşavirler, kendi muhasebe bürolarını açabilirler veya şirketlerde, imza yetkilerini kullanarak ya da kullanmadan, çalışabilirler.

Meslek mensupları istemeleri halinde şirketlerinde vergi denetçisi ya da bağımsız denetçi olarak görev alabilirler. Bağımsız olarak kendi bürolarını açarak çalışmak isteyen mali müşavirlerin bağlı oldukları odadan tescil belgesi alması şarttır.

Mali Müşavir olmanın şartları nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler bölümlerinden birinden mezun olmak,
 • Lisans mezunları 3 yıl süreyle, yüksek lisans mezunları ise 2 yıl süreyle staj yapmak,
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Memuriyetten ihraç edilmemiş olmak,
 • Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak,
 • Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik sınavını başarı ile tamamlamak

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) kimdir?

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun hükümlerine göre herhangi bir işyerine bağlı kalmadan işlerini yürüten müşavirlere Serbest Muhasebeci Mali Müşavir denir.

SMMM'ler, gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin defterlerini tutar, bilanço, kâr-zarar tablosu, vergi beyannamesi vs. belgelerini düzenler.

İşletmelerin muhasebe sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunur, ilgili işletmelere finans, mali mevzuat gibi konularda destek olur. Ayrıca finansal konularda tahlil, denetim yapar, mali tablo vs. konularda görüş bildirir, bilirkişilik yapar.

Yeminli Mali Müşavir kimdir?

Söz konusu meslekte 10 seneyi tamamlayıp girdiği sınavda başarılı olan SMMM'ler Yeminli Mali Müşavir (YMM) unvanını alırlar. Yeminli Mali Müşavirliğe kabul edilenlerin fiilen görevlerine başlamadan önce Asliye Ticaret Mahkemesine yemin etmeleri gerekmektedir. Yemin metni 3568 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yer almaktadır.

Yeminli Mali Müşavir, bir şirketin mali belgelerinin doğruluğu ve düzeninden sorumludur. Muhasebe defteri tutmak haricinde mali müşavirlerin sahip olduğu tüm yetki ve sorumlulukları taşırlar. Mali müşavirden farklı olarak kendilerine tasdik yetkisi verilmiştir. Firmaların vergi, beyanname ve finansal kayıtlarının doğruluğunu devlet adına denetleme ve tasdik etme yetkileri bulunmaktadır.

Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir arasındaki farklar nelerdir?

 • Mali Müşavirlik meslek grupları içerisinde en yüksek mertebe Yeminli Mali Müşavirliktir.
 • Yeminli Mali Müşavir olmak için meslekte 10 yıl çalışmak gerekir.
 • Yeminli Mali Müşavirler mesleğe başlamadan önce yemin eder, SMMM'ler yemin etmez.
 • Yeminli Mali Müşavirler, defter tutmak haricinde Mali Müşavirlerin yaptığı tüm işleri yapabilirler.
 • YMM'lerin defter tutması yasaktır, SMMM'ler defter tutar.
 • Yeminli Mali Müşavirlerin tam tasdik yetkisi vardır. Tam tasdik, bir işletmenin muhasebe kayıtlarının, bu kayıtlara dair belgelerin, mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuata ve muhasebe ilkelerine uygunluğunu denetlemek onaylamaktır. YMM'ler, yemin ederek kendilerine verilen "tam tasdik" yetkisini devlet adına layığıyla yerine getireceklerini beyan ederler.
 • Yeminli Malî Müşavirler, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.

Mali Müşavirin hangi programları bilmesi gerekir?

Mali Müşavirlerin ön muhasebe ve genel muhasebe programlarını çok iyi derecede bilmesi gerekiyor. Muhasebe işlemlerinin neredeyse tamamı elektronik ortamda çok daha hızlı ve pratik bir şekilde yapılıyor. İnternet tabanlı ön muhasebe programları Mali Müşavirlerin iş yükünü büyük ölçüde hafifletiyor.

Ödemelerde Kripto Varlıkların (Paraların) Kullanılmamasına Dair Yönetmelik Yayınlandı!

 16 Nisan 2021 Cuma

TCMB tarafından Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik yayınladı

Devamı

e-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sistemlerine Yükleme Tarihleri

 15 Nisan 2021 Perşembe

e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB'in bilgi işlem sistemlerine aktarım tarihleri.

Devamı

CRM Programıyla Pazarlama Bütçe Yönetimi Nasıl Yapılır?

 14 Nisan 2021 Çarşamba

CRM sistemleriyle, müşteri adaylarını hızlıca ön değerlendirmeden geçirerek nitelikli müşteri adaylarını ayırabilirsiniz.

Devamı

B2B CRM Nedir? B2B CRM Şirketlere Ne Sağlar?

 14 Nisan 2021 Çarşamba

B2B CRM, Kurumsal satış yapan şirketler arası Müşteri İlişkileri Yönetimi anlamındadır.

Devamı

Sağlık Sektörünün 2021 Yılında e-Defter Uygulamasına Geçiş Yapması Zorunlu Mu?

 10 Nisan 2021 Cumartesi

e-Fatura mükellefleri aynı zamanda e-Defter uygulamasına da geçiş yapmak zorundalar.

Devamı

Eczanelerde e-Fatura Zorunluluğu 2021? Eczanelerde e-Defter Uygulaması Ne Zaman Başlayacak?

 10 Nisan 2021 Cumartesi

Eczaneler ve ecza depoları da 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle e-Fatura uygulaması zorunlu oldu.

Devamı

Medikal Sektörde e-Fatura Zorunluluğu Nedir? Sağlık Sektöründe e-Fatura Zorunluluğu Ne Zaman Başlıyor?

 10 Nisan 2021 Cumartesi

Sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç temin edenlere e-Fatura'ya geçiş zorunluluğu.

Devamı

İade Faturası Nedir? İade Faturası Nasıl Kesilir?

 9 Nisan 2021 Cuma

Müşterinin satın aldığı ürünü iade etmesi durumunda kesilen faturaya iade faturası denir.

Devamı

e-Müstahsil Makbuzu Başvurusu Nasıl Yapılır?

 9 Nisan 2021 Cuma

e-Müstahsil Makbuzu yararlanma yöntemleri nelerdir? e-Müstahsil Makbuzu başvurusu nasıl yapılır?

Devamı

e-Ticaret Entegrasyonlu Ön Muhasebe Programı Nedir? Nasıl Tutulur?

 9 Nisan 2021 Cuma

Ön muhasebe programları e-ticaret yapan işletmelerin muhasebe gereksinimlerine uygun tasarlanmıştır.

Devamı

Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar Nelerdir?

 3 Nisan 2021 Cumartesi

Kurumlar vergisinde istisna ve indirimler nedir? Kurumlar vergisinde uygulanan istisnalar neler?

Devamı

Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Kurumlar! Kurumlar Vergisinde Muafiyetler Nedir?

 3 Nisan 2021 Cumartesi

K. vergisinden muaf olan kooperatifler neler? Kurumlar vergisinden muaf olan iktisadi ve kamu müesseseleri?

Devamı

Kurumlar Vergisinden İndirilecek Giderler Nelerdir?

 3 Nisan 2021 Cumartesi

Safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi K. ve Kurumlar Vergisi K. göre bazı indirimler yapılmaktadır.

Devamı

Gayrimenkul Sermaye İradı Nedir? Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası Nedir?

 3 Nisan 2021 Cumartesi

Mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirlere gayrimenkul sermaye iradı denir.

Devamı

Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı! 2021 Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi

 1 Nisan 2021 Perşembe

Kurumlar vergisi beyannamesi 1-30 Nisan 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda verilecektir.

Devamı
WhatsApp