Fazla Mesai Nedir? Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Fazla Mesai Nedir? Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Fazla Mesai Nedir?

4857 sayılı İş Kanunu'na göre haftalık çalışma süresi 45 saattir. Çalışanların haftalık 45 saatten fazla çalışmaları durumunda, çalışılan zamana fazla mesai denilmektedir. İşveren fazla mesai yapan çalışanlarına ek ücret ödemek zorundadır. Fazla mesai hesaplanırken çalışılan her saat için %50 zamlı ücret ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca çalışanların, iş yerinde bir gün içinde 11 saatten fazla çalışması yasaktır. 18 yaşını doldurmayan, sağlık durumları çalışmaya müsait olmayan, yeni doğum yapmış, hamile ve kısmı süreli çalışan kişiler fazla mesai yapamazlar.

Fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır?

Öncelikle çalışan kişinin saatlik brüt ücretinin hesaplanması gerekir. Çalışma saat ücretini bulmak için aylık olarak alınan ücret, 225 saate bölünür. Çalışanın fazla mesai ücretinin %50 zamlı halinin bulunması için ise saat ücretinin 1.5 ile çarpılması gerekir. Daha sonra fazla çalışılan saat kaç ise bulunan rakam ile çarpılır ve fazla mesai ücretinin ne kadar ödeneceği hesaplanmış olur.

Örneğin; çalışan kişinin aylık ücreti 9.000 TL ise 1 aylık çalışmanın Saatlik Brüt Ücreti: 9,000 / 225 = 40,00 TL'dir.

Fazla mesai zammı ile saatlik brüt ücret (%50 zamlı ücret) = 40,00 x 1.5 = 60,00 TL'dir.
Toplam fazla mesai ücreti (fazla mesaiyi 7 saat olarak düşünelim) = 60.00 x 7 saat = 420,00 TL'dir.

Hafta sonu tatilinde fazla mesai nasıl hesaplanır?

Hafta sonu tatilinde işverenin kişiyi çalıştırabilmesi için daha önceden onayını alması gerekmektedir. Bu durumda çalışanlar, fazla mesai kapsamında çalıştıkları için, saat ücretleri %50 zamlı olarak hesaplanmalıdır.

Resmi tatillerde fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 44. maddesine göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılmaktadır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması durumunda ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması için çalışanın onay vermesi gerekmektedir.

Resmi tatillerde mesai ücretleri çalışanın günlük maaşına göre farklılık göstermektedir. Örneğin, pazar günü haftalık iznini kullanan bir çalışan, bayramın ilk günü çalışıyorsa ve bayramın ilk günü pazar gününe denk geliyorsa, çalışanın 2,5 günlük ücret alması gerekmektedir.

Bayramın 2'nci veya 3'üncü günlerinde çalışanların, gün başına çarpı 2 ücret almaları gerekmektedir.

Fazla mesai süresinde kısıtlama var mı?

4857 sayılı İş Kanunu'na göre, bir işçi günde en fazla 11 saat çalışabilir. Dolayısıyla günlük çalışma saati 7,5 olan bir kişi, bir günde en fazla 3,5 saat fazla mesai yapabilir. Çalışan, bir yılda en fazla 270 saat fazla çalışma yapar. 270 saatin üzerinde fazla çalışmayı ne çalışan ne de işveren isteyemez.

Fazla mesai ücreti haczedilebilir mi?

İş Kanunu'na göre; evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri ve fazla mesai ücreti gibi esas ücrete ilave edilen ücretler haczedilemez.

İleti Yönetim Sistemi’ne Kayıt İçin Son Gün 31 Mayıs 2021

 10 Mayıs 2021 Pazartesi

150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan firmaları İYS'ye son veri yükleme tarihi  31 Mayıs 2021.

Devamı

İleti Yönetim Sistemi Nasıl Çalışır?

 10 Mayıs 2021 Pazartesi

Ticari elektronik ileti izinlerinin tamamı İleti Yinetim Sistemi (İYS) sisteminde saklanır.

Devamı

e-Arşiv Fatura ve e-SMM İptal, İhtar, İtiraz Bildirim Kılavuzu Yayımlandı

 4 Mayıs 2021 Salı

e-Arşiv Uygulamaları (e-Arşiv Fatura, e-SMM) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu yayımlandı.

Devamı

Gelir ve Kurum Geçici Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

 4 Mayıs 2021 Salı

Gelir ve Kurum Geçici Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı.

Devamı

Esnaf ve Sanatkara Verilen Desteklerin Süresi 1 Ay Uzatıldı

 3 Mayıs 2021 Pazartesi

Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilen desteklerin süresi 1 ay uzatıldı.

Devamı

KOSGEB 3 Yıl Geri Ödemesiz Kredi Başvuru Şartları Neler? KOSGEB Faizsiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

 2 Mayıs 2021 Pazar

Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler ise 75 bin liraya kadar destekten faydalanabilecek.

Devamı

Vergi Muafiyeti Tebliği Yayımladı! Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 314

 30 Nisan 2021 Cuma

Evlerde ürettikleri malları, internet ve benzeri ortamlar üzerinden satanlara sağlanacak vergi muafiyeti şartları.

Devamı

İşten Çıkarma Yasağı Uzatıldı

 30 Nisan 2021 Cuma

İşten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Devamı

Düzeltme Beyannamesi Nedir? Düzeltme Beyannamesi Nasıl Verilir?

 30 Nisan 2021 Cuma

Beyanname düzeltme işlemini yasal süresini geçtikten sonra yapmanız halinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Devamı

SGK'ya e-Fatura Nasıl Kesilir? SGK e-Fatura İptali Nasıl Yapılır?

 30 Nisan 2021 Cuma

SGK'ya gönderilen e-Faturalar, SGK'ca kontrol edilerek, formata uygun olmayan faturalar kabul edilmemektedir.

Devamı
WhatsApp