Fazla Mesai Nedir? Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Fazla Mesai Nedir? Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Fazla Mesai Nedir?

4857 sayılı İş Kanunu'na göre haftalık çalışma süresi 45 saattir. Çalışanların haftalık 45 saatten fazla çalışmaları durumunda, çalışılan zamana fazla mesai denilmektedir. İşveren fazla mesai yapan çalışanlarına ek ücret ödemek zorundadır. Fazla mesai hesaplanırken çalışılan her saat için %50 zamlı ücret ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca çalışanların, iş yerinde bir gün içinde 11 saatten fazla çalışması yasaktır. 18 yaşını doldurmayan, sağlık durumları çalışmaya müsait olmayan, yeni doğum yapmış, hamile ve kısmı süreli çalışan kişiler fazla mesai yapamazlar.

Fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır?

Öncelikle çalışan kişinin saatlik brüt ücretinin hesaplanması gerekir. Çalışma saat ücretini bulmak için aylık olarak alınan ücret, 225 saate bölünür. Çalışanın fazla mesai ücretinin %50 zamlı halinin bulunması için ise saat ücretinin 1.5 ile çarpılması gerekir. Daha sonra fazla çalışılan saat kaç ise bulunan rakam ile çarpılır ve fazla mesai ücretinin ne kadar ödeneceği hesaplanmış olur.

Örneğin; çalışan kişinin aylık ücreti 9.000 TL ise 1 aylık çalışmanın Saatlik Brüt Ücreti: 9,000 / 225 = 40,00 TL'dir.

Fazla mesai zammı ile saatlik brüt ücret (%50 zamlı ücret) = 40,00 x 1.5 = 60,00 TL'dir.
Toplam fazla mesai ücreti (fazla mesaiyi 7 saat olarak düşünelim) = 60.00 x 7 saat = 420,00 TL'dir.

Hafta sonu tatilinde fazla mesai nasıl hesaplanır?

Hafta sonu tatilinde işverenin kişiyi çalıştırabilmesi için daha önceden onayını alması gerekmektedir. Bu durumda çalışanlar, fazla mesai kapsamında çalıştıkları için, saat ücretleri %50 zamlı olarak hesaplanmalıdır.

Resmi tatillerde fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 44. maddesine göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılmaktadır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması durumunda ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması için çalışanın onay vermesi gerekmektedir.

Resmi tatillerde mesai ücretleri çalışanın günlük maaşına göre farklılık göstermektedir. Örneğin, pazar günü haftalık iznini kullanan bir çalışan, bayramın ilk günü çalışıyorsa ve bayramın ilk günü pazar gününe denk geliyorsa, çalışanın 2,5 günlük ücret alması gerekmektedir.

Bayramın 2'nci veya 3'üncü günlerinde çalışanların, gün başına çarpı 2 ücret almaları gerekmektedir.

Fazla mesai süresinde kısıtlama var mı?

4857 sayılı İş Kanunu'na göre, bir işçi günde en fazla 11 saat çalışabilir. Dolayısıyla günlük çalışma saati 7,5 olan bir kişi, bir günde en fazla 3,5 saat fazla mesai yapabilir. Çalışan, bir yılda en fazla 270 saat fazla çalışma yapar. 270 saatin üzerinde fazla çalışmayı ne çalışan ne de işveren isteyemez.

Fazla mesai ücreti haczedilebilir mi?

İş Kanunu'na göre; evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri ve fazla mesai ücreti gibi esas ücrete ilave edilen ücretler haczedilemez.

VERBİS Nedir? Ne İşe Yarar? VERBİS'e Nasıl Kayıt Olunur? VERBİS Kimlere Zorunlu?

 31 Temmuz 2021 Cumartesi

VERBİS, veri sorumlularının kişisel veriyi işlemeye başlamadan önce kayıt olmaları gereken sistemidir.

Devamı

Açık Rıza Unsurları Nedir? KVKK Açık Rıza Aranmayan Durumlar Nelerdir?

 31 Temmuz 2021 Cumartesi

Açık rıza, ilgili kişinin verilerinin işlenmesi konusunda hür iradesiyle ve yalnızca o işlemle sınırlı olmak şartıyla..

Devamı

Veri Sorumlusu Kimdir? Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri Nedir?

 27 Temmuz 2021 Salı

Veri sorumlusu kimdir? Veri işleyen kimdir? Aydınlatma yükümlülüğü nedir? Veri Sorumlusu Sicili nedir?

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

 16 Temmuz 2021 Cuma

2010'da kişilerin kendisiyle ilgili verilerin korunmasını isteme hakkı anayasal bir hak olarak güvence altına alındı.

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun Amacı Nedir?

 14 Temmuz 2021 Çarşamba

KVKK ile kişisel verilerin modern standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır.

Devamı

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir? Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir?

 13 Temmuz 2021 Salı

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenmesi yasaktır.

Devamı

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir? Kişisel Verilerin Açık Rıza Haricinde İşlenme Şartları Nedir?

 9 Temmuz 2021 Cuma

Kişisel verilerin işlenmesi esnasında yasadaki temel ilkelere uygun hareket edilmelidir.

Devamı

Güvenli Mobil Ödeme ve e-Belge Yönetim Sistemine Nasıl Başvuru Yapılır?

 9 Temmuz 2021 Cuma

GMÖEBYS uygulaması başvurusunu, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapabilirsiniz.

Devamı

Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı!

 9 Temmuz 2021 Cuma

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi yayımlandı.

Devamı

Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı!

 9 Temmuz 2021 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Yapılandırma Kanunu Rehberi yayınlandı.

Devamı
WhatsApp