e-Defter Saklama Zorunluluğu 2021 e-Defter Saklama Nasıl Yapılır?

e-Defter Saklama Zorunluluğu 2021 e-Defter Saklama Nasıl Yapılır?

e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmasına ilişkin zorunluluk hangi mükellefleri ve hangi dönemleri kapsamaktadır?

e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanma zorunluluğu, e-Defter uygulamasına dahil olan tüm mükellefleri kapsamaktadır. 2020/Ocak ve müteakip dönemlere ilişkin e-Defter dosyaları ile berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB'nın bilgi işlem sistemine yüklenmesi zorunludur.

e-Defter Saklama uygulaması, hangi işletim sistemleri üzerine kurulabilir?

e-Defter Saklama uygulaması Windows işletim sistemleri üzerine kurulmaktadır.

e-Defter Saklama uygulaması, hangi web adresleri ile bağlantı kurmaktadır?

Uygulama, deftersaklama.gib.gov.tr 443 ve localhost 1085 (SaxonApi) adresleri ile bağlantı kurmaktadır.

e-Defter Saklama uygulaması, hangi protokolleri kullanmaktadır?

e-Defter Saklama uygulaması HTTP protokolünü kullanmaktadır.

e-Defter Saklama uygulamasının çalışması için .net framework, java gibi ayrıca bir yazılım yüklenmeli midir?

Uygulama .net üzerinde geliştirilmiştir. Bu nedenle .net framework 4.5 veya üstü kurulu versiyonlar ile çalışmaktadır. Aynı zamanda söz konusu framework bilgisayarınızda kurulu değil ise Saklama Uygulaması otomatik olarak indirip kurmaktadır.

Uygulamanın çalışabilmesi için oturum açan kullanıcının, yönetici yetkisine ihtiyacı var mı?

Uygulamayı bilgisayarınıza kurabilmek için yönetici (admin) yetkinizin olması gerekmektedir. Yönetici yetkiniz yoksa bilgisayarınızda kurulum işlemine yetkiniz olmadığınıza dair uyarı alırsınız.

e-Defterlerin ve berat dosyalarının GİB bilgi işlem sistemine yüklenip yüklenmediği nasıl anlaşılır?

"e-Defter Listesi" ekranında Gönderim Adımı "BAŞARILI" olarak görülen dosyalar sisteme yüklenmiştir.

Ayrıca e-Defter Saklama Uygulaması en kısa zamanda e-Defter Uygulaması ile entegre edilecek dolayısıyla saklama uygulamasına gönderilen paketlerin durumu izlenecektir.

Klasöre bırakılacak dosyalar hangi formatta olmalıdır?

Klasör içerisinde yalnızca e-Defter ve berat dosyalarının ".zip" formatında sıkıştırılmış halleri olmalıdır. Söz konusu ".zip" dosyalar asıl xml dosyalar ile aynı şekilde isimlendirilmelidir.
Bunun dışında ".Zip" , ".ZIP", ".rar" v.s. uzantılı dosyalar sisteme alınmamaktadır.

e-Defter Saklama Uygulamasının web erişim arayüzü var mıdır?

Uygulama web base bir uygulama değildir, yalnızca form uygulama olarak kullanıma sunulmuştur. Bu yüzden edefter.gov.tr internet sitesinden indirilmesi gerekmektedir. Gerekli durumlarda uygulama kendini otomatik olarak güncellemektedir.

e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyaları, GİB bilgi işlem sistemi yerine Özel Entegratörlerin sistemlerinde saklanabilir mi?

e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmasına yönelik olarak Özel Entegratör kuruluşlar yetkilendirilmemiştir. Saklama işlemi sadece Gelir İdaresi Başkanlığın tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Ancak, bu zorunluluk mükelleflerin e-Defter ve berat dosyalarını kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza ve ibraz etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu nedenle mükellefler bu görevlerini yerine getirirken sorun yaşamamak adına isterlerse GİB sistemlerine yüklenen ikincil kopyaların dışında kendi ihtiyaçları için e-Belge saklama kuruluşlarından veya güvenli veri merkezlerinden ayrıca hizmet alabilirler.

2020 yılı içinde e-Defter mükellefiyeti son bulan mükellefin, e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarını yükleme zorunluluğu var mıdır?

2020/Ocak döneminden başlamak üzere GİB e-Defter uygulamasına yüklenmiş tüm beratların ve ait olduğu e-Defter dosyalarının ikincil kopyalarının, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine yüklenmesi zorunludur. Berat yükleme zorunluluğu devam ettiği sürece ikincil kopyaların GİB sistemlerine yüklenme zorunluluğu da devam edecektir.

Uygulama kullanımı sırasında belirlenen dosya yolunun bağlandığı klasörde hangi dosyaların bulunması gerekmektedir. Ayrıca tüm dosyalar Saklama uygulaması ile GİB'e aktarılmakta mıdır?

Dosya yolu ile belirlediğimiz klasörde e-Defter, berat ve GİB onaylı berat dosyalarının ".zip" hallerinin bulunması zorunludur. Kontroller bu üç dosya türü üzerinden yapılmaktadır. Aynı zamanda sisteme sadece e-Defterler ve GİB onaylı berat (GİB ön ekli) dosyaları alınmaktadır.

e-Defter Saklama Uygulamasında alınan "Çapraz doğrulama kontrolü hatalıdır" uyarısı ne anlamı gelmektedir?

"Çapraz doğrulama kontrolü hatalıdır" uyarısını alan mükellefler, ilgili dönem e-Defterlerini edefter.gov.tr internet adresimizde yayınlanan "e-Defter görüntüleyici programı" ile kontrol ederek "Durum Raporu"nun ekran görüntüsünü edefter@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletmesi durumunda teknik ekip tarafından gerekli kontroller yapılarak tarafınıza geri dönüş yapılmaktadır.

Yüklenen dosyaların durumlarının "Başarılı" veya "Başarıyla gönderildi" şeklinde görünmesi arasındaki fark nedir?

Yüklenen dosyalardan durum kodu "Başarıyla gönderildi" şeklinde olanlar, işlenmek üzere kuyrukta beklemektedir. Durum kodunun, yoğunluk nedeniyle "Başarılı" koduna dönmesi zaman alabilir. Bu durumda gönderilen paketlerle ilgili bir işlem yapılmasına gerek yoktur, durum kodunun değişimi takip edilmelidir.

e-Defter Bildirim Uygulamasına giriş yapıldığında farklı mükellefin yükleme bilgilerini görünmesi durumu nedir?

Bu durum yapılacak bir güncelleme ile çok kısa bir sürede çözümlenecek. e-Defterler, kullanıcı lokalinde kriptolanarak gönderildiği için içeriği GİB da dahil olmak üzere hiç bir kullanıcı tarafından görüntülenememektedir.

e-Defter Listesinde "Dosya CRC Kontrolu yapıldı" şeklinde uyarı çıkması ne demektir?

Bu uyarı, kriptolanmak üzere saklama uygulamasına yüklenen e-Defter ve GİB onaylı berat dosyalarının Merkeze gönderilmeden önce uygulama arayüzünde işleminin devam ettiğini belirtmektedir. Bu durum işlemin devam ettiği Paketlerin henüz başarıyla yüklenmediğini ifade etmektedir.

Arayüzde yapılan işlemler tamamlandığında merkeze gönderilir, statüsü "Başarıyla Gönderildi." olur. Sonrasında ise merkezde işlemleri tamamlanıp, başarıyla işlendiğinde statüsü "BAŞARILI" olarak güncellenerek süreç tamamlanır.

e-Defter Listesinde "Dosya Kilitli" şeklinde uyarı çıkması durumu?

"Dosya Kilitli" uyarısı, paketlerin işleminin devam ettiği, henüz Merkeze gönderilmediği anlamına gelmektedir. Arayüzde yapılan işlemler tamamlandığında merkeze gönderilir, statüsü "Başarıyla Gönderildi." olur. Sonrasında ise merkezde işlemleri tamamlanıp, başarıyla işlendiğinde statüsü "BAŞARILI" olarak güncellenerek süreç tamamlanır.

e-Defter ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyaları nereden ve nasıl görüntülenmektedir?

e-Defter Saklama Uygulamasına ilişkin, mükelleflerin yüklemiş oldukları e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin GİB onaylı berat dosyalarının ikincil kopyalarını kontrol edebilecekleri ekran kullanıma açıldı. Söz konusu ikincil kopyaları, Mali Mühür / Elektronik İmza ile https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/ linkinden e-Defter Uygulamasına giriş yapılmak suretiyle, "e-Defter Saklama Listesi" menüsünden dönem seçerek görüntüleyebilirsiniz.

Kamu Kurumlarına Düzenlenen e-Faturalar Hakkında Duyuru

 23 Şubat 2021 Salı

Gelir İdaresi Başkanlığı Kamu Kurumlarına Düzenlenen e-Faturalar Hakkında Duyuru Yayınladı

Devamı

Fatura Türleri Neler? Kaç Çeşit Fatura Var? Faturalar Arasındaki Farklar Nelerdir?

 22 Şubat 2021 Pazartesi

İşlem amacına, vergilendirmeye, ödeme zamanına ve gönderim yöntemine bağlı olarak 4 guruba ayrılır.

Devamı

İleti Yönetim Sisteminde 32,2 Milyon Ticari Elektronik İleti İzni Reddedildi!

 22 Şubat 2021 Pazartesi

İYS'de vatandaşlar tarafından 32,2 milyon ret ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleştirildi.

Devamı

Diğer Ücretlilere 2021'de Uygulanacak Vergi Tarifesi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

 19 Şubat 2021 Cuma

Diğer ücretli kimdir? Diğer ücret nasıl hesaplanır? Bildirim süresi ne zaman? Bildirmeme cezası nedir?

Devamı

2021'de Personelin İşletmeye Olan Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

 19 Şubat 2021 Cuma

Personel maaşı nasıl hesaplanır? SGK ve işsizlik pirimi nasıl hesaplanır? SGK 5 puanlık indirim nedir?

Devamı

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı!

 16 Şubat 2021 Salı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Devamı

e-Mühür Nedir? e-Mühür ve e-İmza Düzenlemesi Neleri Değiştirecek!

 16 Şubat 2021 Salı

Elektronik Mühür, resmî mühür dâhil her türlü fiziki mühür ile aynı hukuki niteliği sahiptir.

Devamı

SSL- İnternet Sitesi Kimlik Doğrulama Sertifikasında Düzenleme Yapıldı!

 16 Şubat 2021 Salı

SSL bir internet sitesi ile bu sitenin sahibinin bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kayıttır.

Devamı

GİB'den E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Yüklenmesi Sırasında Alınan Hatalar Hakkında Duyuru!

 12 Şubat 2021 Cuma

GİB'den e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenmesi sırasında alınan hatalar hakkında duyuru!

Devamı

2021 Mali Mühür Ücreti Ne Kadar?

 11 Şubat 2021 Perşembe

Mali Mühür sertifikası (MÜS) ve güvenlik hizmetleri sertifikası (GÜS) 3 yıllık ücreti nedir?

Devamı

Değerli Konut Vergisi Nedir? Değerli Konut Vergisi Nasıl Hesaplanır?

 11 Şubat 2021 Perşembe

H. ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Devamı

VUK Genel Tebliği Sıra No: 509'da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 526 Yayınlandı!

 09 Şubat 2021 Salı

09/02/2021 tarihli Resmî Gazete'de VUK 509'da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlandı.

Devamı

2021 Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü Yayınlandı!

 08 Şubat 2021 Pazartesi

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü' hazırlandı.

Devamı

e-Defter Saklama Zorunluluğu 2021 e-Defter Saklama Nasıl Yapılır?

 05 Şubat 2021 Cuma

e-Defter saklama zorunluluğu nedir? e-Defter saklama nasıl yapılır? e-Defter saklama zorunluluğu ne zaman başlıyor?

Devamı

e-Defter ve Berat Dosyalarnın İkincil Kopyalarının Yüklenme Süresi Uzatılıldı

 05 Şubat 2021 Cuma

Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

Devamı
WhatsApp