Crm Olmadan İşler Nasıl Yürütülür?

Her geçen gün büyüyen ve gelişen iş dünyasındaki bir şirketin; satış, pazarlama ve hizmet etkileşimlerinin tüm yönleriyle sürdürülmesi, müşteri ve potansiyel müşterileriyle ilişkilerinin yönetilmesi için CRM sistemleri kullanılır.

İş yerindeki bir çalışan yeni bir müşteri ile görüşmeye başladıktan sonra ümit vaad eden bir ipucu elde ettiğinde potansiyel olarak yeni ve değerli bilgiler edinmiş olur.
Geleneksel olarak bu bilgiler not defterlerine ya da kişisel bilgisayara kaydedilir. Bu durum da yapılan görüşmelerde elde edilen bilgiler yalnızca görüşmeyi yapan kişilerle sınırlı kalır.
Bunun neticesinde, yapılan toplantı veya telefon görüşmelerinde verilen sözlerin tam olarak yerine getirilememesine, görüşmede yer alan ayrıntıların zamanla unutulmasına ve önemli bilgilerin kaybolmasına neden olabilir.

Farklı zaman ve platformlarda yer alan bilgiler bir bütün olarak göz önünde bulundurulamadığı zaman hangi hususa(konuya,bilgiye,işleme vb.) odaklanılacağına karar vermek zorlaşır. Böyle durumda potansiyel müşterilere odaklanmayı seçmek, gerçeğe dayalı titiz bir çalışmadan ziyade bir tahmin meselesi haline gelebilir. Daha da kötüsü, müşteri ile ilgili önemli bilgilere sahip olan bir kişi işten ayrıldığında tüm bilgiler onunla birlikte kapıdan çıkabilir. Tüm bunlar, hızla değişen müşteri beklentilerini karşılama süreci boyunca insanların verimli çalışmaları için edinmeleri gereken bilgilere zamanında ulaşmalarını zorlaştırmaktadırr.

mysoft-crm

Veri Sorumlusu Kimdir? Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri Nedir?

 27 Temmuz 2021 Salı

Veri sorumlusu kimdir? Veri işleyen kimdir? Aydınlatma yükümlülüğü nedir? Veri Sorumlusu Sicili nedir?

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

 16 Temmuz 2021 Cuma

2010'da kişilerin kendisiyle ilgili verilerin korunmasını isteme hakkı anayasal bir hak olarak güvence altına alındı.

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun Amacı Nedir?

 14 Temmuz 2021 Çarşamba

KVKK ile kişisel verilerin modern standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır.

Devamı

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir? Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir?

 13 Temmuz 2021 Salı

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenmesi yasaktır.

Devamı

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir? Kişisel Verilerin Açık Rıza Haricinde İşlenme Şartları Nedir?

 9 Temmuz 2021 Cuma

Kişisel verilerin işlenmesi esnasında yasadaki temel ilkelere uygun hareket edilmelidir.

Devamı

Güvenli Mobil Ödeme ve e-Belge Yönetim Sistemine Nasıl Başvuru Yapılır?

 9 Temmuz 2021 Cuma

GMÖEBYS uygulaması başvurusunu, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapabilirsiniz.

Devamı

Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı!

 9 Temmuz 2021 Cuma

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi yayımlandı.

Devamı

Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı!

 9 Temmuz 2021 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Yapılandırma Kanunu Rehberi yayınlandı.

Devamı

e-Defter Verme Süreleri Ertelendi

 8 Temmuz 2021 Perşembe

e-Defter Verme Süreleri 2021. e-Defteri Geç gönderme veya Göndermeme Cezaları

Devamı

Kişisel Verilerin Silinmesi Nedir? Kişisel Veriler Nasıl Anonim Hale Getirilir?

 6 Temmuz 2021 Salı

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesine kişisel verilerin imhası denilmektedir

Devamı
WhatsApp